Oto rezultaty ankiety:

Andrzej Duda 45,9 proc.
Rafał Trzaskowski 44,7 proc.
nie wezmę udziału w wyborach 3,3 proc.
jeszcze nie zdecydowałem(am) 6,1 proc.

Badanie dotyczące preferencji wyborczych oraz opinii Polaków dotyczącej obecnej sytuacji w kraju zostało zrealizowane przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR metodą ankiet on-line CAWI. Pomiaru dokonano w dniach od 8 do 9 lipca 2020 r. na próbie N= 1000 pełnoletnich mieszkańców Polski. A więc w dużej mierze przed nagłośnieniem w mediach informacji "Gazety Polskiej" i portalu Niezalezna.pl o aferze "brazylijskiej" Rafała Trzaskowskiego.

Próba była reprezentatywna ze względu na płeć, wiek, województwo oraz wielkość miejscowości zamieszkania.