Grupa wokalna, która zdobyła nagrodę Grammy, złożyła pozew w środę w sądzie federalnym po nieudanych negocjacjach z Anitą White. Zespół stara się o orzeczenie, że użycie znaku towarowego „Lady A” nie narusza rzekomych praw White do znaku towarowego o tej samej nazwie. Zespół nie domaga się odszkodowania pieniężnego.

Grupa składająca się z Hillary Scott, Charles Kelley i Dave Haywood ogłosiła zmianę nazwy w zeszłym miesiącu, mówiąc, że żałują, że nie wzięli wcześniej pod uwagę powiązania słowa antebellum z niewolnictwem.

White, która od lat tworzy blues i muzykę soul ma żal o to, że zespół nie skontaktował się z nią przed zmianą nazwy. 

Tymczasem jeszcze w 2010 r. zespół złożył wniosek o rejestrację znaków towarowych „Lady A” na potrzeby usług rozrywkowych i używania ubrań, a żadna osoba ani podmiot nie wniosły wtedy sprzeciwu.

„Kiedy dowiedzieliśmy się, że pani White występowała również pod pseudonimem Lady A, przeprowadziliśmy z nią szczere rozmowy na temat tego, jak wszyscy możemy się spotkać i stworzyć z tego coś wyjątkowego i pięknego”

- powiedziała grupa w oświadczeniu.