Ze względu na podejrzenie uczestniczenia w egzaminach osoby zarażonej SARS-Cov-2 - informował wcześniej WORD - zawieszone zostały egzaminy oraz zapisy na egzaminy w Miejscu Egzaminowania przy ul. Radarowej.

Stołeczny WORD dodał też, że wśród pracowników we wszystkich miejscach egzaminowania, przeprowadzane zostały testy na obecność SARS-Cov-2.

"Wszystkie otrzymane wyniki piątkowych badań są wynikami negatywnymi, nie stwierdzono zakażenia wśród pracowników WORD Warszawa" – przekazano.

Dodano też, że ze względu na obowiązujące procedury, w przypadku podejrzenia kontaktu z osobą zarażoną koronawirusem, pracowników Miejsca Egzaminowania - Radarowa objęto kwarantanną prewencyjną wraz z ponownymi badaniami już w ramach procedur Głównego Inspektoratu Sanitarnego przewidzianych dla takich przypadków.

"W związku z powyższym do dnia 11 lipca 2020 (sobota) zawiesza się realizację egzaminów oraz zapisów na egzaminy w Miejscu Egzaminowania Radarowa" – poinformował WORD.

Jak podano w komunikacie, wszystkie zaplanowane w tych dniach egzaminy zostały anulowane w systemie egzaminacyjnym. "Wyznaczenie nowego terminu egzaminu, po przywróceniu procesu egzaminowania, nastąpi bez ponoszenia przez Państwa dodatkowych opłat" – wyjaśnił WORD.