Uczelnia poinformowała, że dzięki przekazanym obligacjom UKSW wzmocni swoje działania w obszarze badań i wdrożeń. Dzisiaj szef resortu nauki Wojciech Murdzek przekazał rektorowi UKSW, ks. prof. Stanisławowi Dziekońskiemu, symboliczny czek na 25 mln zł.

Dziekoński poinformował, że środki będą przeznaczone "na rozwój, na działania, które wpisują się w innowacje" w dwóch obszarach: medycynie i technologiach cyfrowych. Część z przyznanych środków przeznaczona zostanie na "inwestycje w ludzi". Wyraził nadzieję, że środki umożliwią "utrzymanie tempa rozwoju" kierowanej przez niego uczelni.

Minister Murdzek przypomniał, że w ubiegłym roku polskie uczelnie otrzymały łącznie 3 mld zł w obligacjach.

"W tym roku jest to ponad miliard"

- powiedział.

Pieniądze z wykupu obligacji mogą być przeznaczone na inwestycje lub na spłatę kredytów inwestycyjnych. To kolejne finansowe wsparcie, jakie trafiło do uczelni w związku z wdrażaniem Konstytucji dla Nauki – reformy systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

"To jest jedna z cegiełek wielkiej inwestycji towarzyszącej ustawie, Konstytucji dla Nauki (Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) (...) poprzez umożliwienie na wielu uczelniach bardzo ważnych inwestycji"

- zaznaczył.

Zapytany o możliwość uruchomienia obligacji Murdzek podkreślił, że to ich właściciel decyduje, w którym momencie i w jakim zakresie chce wykorzystać te środki.

"Pozwala to tak trochę elastyczniej patrzeć na procesy inwestycyjne. To nie jest taki pieniądz, który wygasa natychmiast z końcem roku"

- dodał. 

MNiSW przekazuje uczelniom obligacje nie po raz pierwszy.  W 2019 r. do 136 uczelni i międzynarodowego instytutu badawczego trafiły obligacje Skarbu Państwa o łącznej wartości  prawie 3 mld zł. Środki z wykupu obligacji skarbowych uczelnie będą mogły przeznaczyć wyłącznie na realizację potrzeb inwestycyjnych, w tym infrastrukturalnych. Będą mogły również być wykorzystane także na spłatę kredytów i pożyczek, które zostały zaciągnięte przez uczelnie na realizację tych celów. Jesienią 2019 r. MNiSW przekazało prawie 500 mln zł dla 10 uczelni wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

11 maja 2020 r. dwie uczelnie publiczne - Akademia Górniczo-Hutnicza i  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz i Narodowe Centrum Nauk, otrzymały obligacje Skarbu Państwa. Łączna wartość nominalna obligacji wyniosła 390 mln zł.  

Środki uzyskane ze sprzedaży lub wykupu obligacji mają wesprzeć rozwój podmiotów. Akademia Górniczo-Hutnicza wykorzysta środki na realizację inwestycji w obszarze infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej. Prowadzenie badań to cel, na który środki przeznaczy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. SBŁ wykorzysta środki m.in. na poprawę efektywności badań B+R oraz budowę unikatowej infrastruktury badawczej, a Narodowe Centrum Nauki na finansowanie badań podstawowych.