Nagroda, ustanowiona na początku marca przez Radę Miasta Krakowa, ma być wsparciem dla wydawców, sektora książki i pisarzy. Warunkiem jej przyznania było odniesienie się lub nawiązanie dzieła do historii Krakowa. Zgodnie z regulaminem wnioski o przyznanie nagrody mogli składać wydawcy, zgłaszając nazwiska twórców: autorów, tłumaczy, redaktorów i ilustratorów wraz z opisem planowanego projektu literackiego. Wpłynęło 59 zgłoszeń.

Komisja decydująca o przyznaniu nagrody postawiła na różnorodność. Dofinansowanie otrzymają zarówno wydawnictwa z silną, ugruntowaną pozycją na rynku książki, jak i wydawcy mniejsi, prezentujący nowe zjawiska w polskiej literaturze.

"W naszym wyborze znaleźli się autorzy i autorki będący gwarantem wysokiego poziomu publikacji, których powstanie wesprzemy finansowo. Działając w niezwykle trudnych dla twórców czasach pandemii, chcieliśmy przyznać nagrody jak najliczniejszej grupie twórców, natomiast poziom zgłoszonych projektów przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Wśród zgłoszonych książek są projekty uznanych autorów: Ewy Lipskiej, Wojciecha Nowickiego, Magdaleny Heydel, ale też niezwykle ciekawe propozycje debiutów, jak choćby poemat Adrianny Alksnin czy bajka dla dzieci, której autorem jest Maciej Rożen, absolwent Kursu Pisania Krakowa Miasta Literatury Unesco"

- relacjonowała pracę komisji konkursowej jej przewodnicząca Urszula Chwalba, kierownik działu literackiego Krakowskiego Biura Festiwalowego.

Znaczna część publikacji ukaże się jeszcze w tym roku, a finansowe wsparcie dla każdej z nich wyniesie 4 lub 5 tys. zł. Nagrodzeni zostali: Adrianna Alksnin, Wojciech Bonowicz, Agnieszka Dauksza, Przemek Dębowski, Paweł Dunin-Wąsowicz, Soren Gauger, Liliana Hermetz, Magdalena Heydel, Urszula Honek, Olga Hund, Maciej Jakubowiak, Grzegorz Jankowicz, Igor Jarek, Piotr PIO Kaliński, Maria Karpińska, Katarzyna Kubisiowska, Aleksandra Lipczak, Ewa Lipska, Elżbieta Łapczyńska, Joanna Łopusińska, Karolina Macios, Ewa Mańkowska-Grin, Filip Matwiejczuk, Macio Moretti, Wojciech Nowicki, Szymon Opryszek, Maciej Piotr Prus, Marcin Polak, Maciej Rożen, Bartosz Sadulski, Barbara Sadurska, Sławomir Shuty, Dominika Słowik, Wit Szostak, Maciej Topolski, Marcin Wilk, Ryszard Wojnakowski, Elżbieta Wojnarowska, Mariusz Wollny, Jakub Woynarowski i Michał Zabłocki.

Ogłoszenie pierwszej edycji Nagrody Literackiej KMLU zbiegło się z realizacją miejskiego programu "Kultura odporna", którego celem jest przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom pandemii koronawirusa. Jak podkreśla pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. Kultury Robert Piaskowski uruchamiając nowe narzędzie wsparcia dla sektora zapewniającego pracę tak wielu osobom miasto ma ambicję pozytywnego oddziaływania na rynek książki w Polsce.

Organizatorem konkursu jest Gmina Miejska Kraków, a realizatorem Krakowskie Biuro Festiwalowe, operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.