Na koniec czerwca 2020 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez Narodowy Bank Polski, wynosiły 115,1 mld euro, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie - 129,1 mld - podał we wtorek bank.

Z danych NBP o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych wynika, że na koniec czerwca 2020 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 115,1 mld euro i był o 4,4 mld euro niższy niż na koniec maja 2020 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 3,7 mld dol. i osiągnął poziom 129,1 mld dol.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne.

NBP podaje, że zdecydowana ich większość (ponad 70 proc.) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl