Projekt ma charakter długofalowy. Prace nad Bazą rozpoczęto na początku 2019 roku. W pierwszym etapie udostępnimy informacje dotyczące woj. wołyńskiego. W kolejnych etapach, bazując na kwerendach archiwalnych, relacjach świadków i publikacjach naukowych, będziemy sukcesywnie uzupełniać i dodawać informacje odnoszące się do pozostałych województw II RP.

 

Zakończenie przewidywane jest na lipiec 2023 roku, co zbiegnie się obchodami 80. rocznicy Ludobójstwa. IPN chce do tego czasu wydobyć z niepamięci jak najwięcej informacji o losach zamordowanych Polaków oraz upamiętnić te osoby, które w zdecydowanej większości nie posiadają nawet swoich grobów. Korzystający z Bazy będą mieli możliwość zgłaszania uzupełnień do opisów oraz dodawania nowych za pomocą specjalnie przygotowanego formularza kontaktowego.

 

Baza Ofiar będzie dostępna na portalu www.zbrodniawolynska.plod 8 lipca 2020 roku.