Król Mendog żył w latach 1203-1263 i to jego uważa się za założyciela Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Mendog był władcą Litwy, który scentralizował rozproszone księstewka i zapoczątkował chrześcijaństwo na Litwie. Według litewskich historyków do koronacji Mendoga doszło 6 lipca 1253 r. w Wilnie. Litwini od wielu lat obchodzą w swoim kraju 6 lipca jako święto państwowości Litwy. To na Litwie dzień wolny od pracy.

Na pograniczu polsko-litewskim święto w Sejnach z powodu pandemii zostanie ograniczone do odśpiewania hymnu Republiki Litewskiej. Litwini zgromadzą się o godz. 20 pod pomnikiem biskupa Antanasa Baranauskasa, aby odśpiewać hymn narodowy tego kraju. Pomnik biskupa od 20 lat stoi w Sejnach przy bazylice.

Podobnie będzie w Puńsku. Tam Litwini odśpiewają hymn o godz. 20.00 przy jeziorze Punia. Z kolei Związek Młodzieży Litewskiej w Polsce będzie śpiewał piosenki patriotyczne przy ognisku o godz. 21 na wzgórzu przy ulicy Sudawskiej w Puńsku.

Litwini to jedna z najmniejszych grup narodowych w Polsce. Według ostatniego spisu powszechnego mniejszość litewska w Polsce liczy 5,8 tys. osób. Największe jej skupiska są na Sejneńszczyźnie.

Do XIII w. tereny Litwy zamieszkiwały liczne plemiona, które nie tworzyły zwartego organizmu państwowego. W obliczu zagrożenia ze strony zakonów kawalerów mieczowych i zakonu krzyżackiego Mendogowi udało się zjednoczyć ziemie litewskie i skupić władzę w jednym ręku. Król Mendog był księciem Litwy w latach 1236-1253, potem królem w latach 1253 -1263. Zginął w 1263 r. w wyniku spisku książąt pod przywództwem Downuta z Nalszczan i Trenioty, którzy nienawidzili Mendoga za jego twarde i krwawe rządy. Po jego śmierci Litwa znalazła się w stanie rozpadu.