Grę stworzył i udostępnił bezpłatnie do samodzielnego wydrukowania Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Jak informują twórcy, gra ma promować region i zachęcać dzieci, młodzież i dorosłych do pogłębiania wiedzy z takich dziedzin jak geografia, historia oraz kultura województwa śląskiego. Główną grupą docelową projektu są starsi uczniowie szkoły podstawowej. Gra składa się z wielokolorowej planszy, blisko 80 kart do gry oraz instrukcji zawierającej zasady rozgrywki.

Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej został powołany decyzją Sejmiku Województwa Śląskiego w 2011 r., a działalność rozpoczął z końcem marca 2012 r. Do zadań Instytutu Badań Regionalnych należy: prowadzenie interdyscyplinarnej działalności naukowo-badawczej na potrzeby regionu, przygotowywanie programów i materiałów na potrzeby edukacji regionalnej, prowadzenie działalności wydawniczej, inicjowanie debat publicznych na temat bieżącej sytuacji społecznej regionu, upowszechnianie wyników badań naukowych, popularyzacja wiedzy o regionie wśród jego mieszkańców, wzmacnianie więzi społecznych na poziomie regionalnym, zwiększenie poziomu uczestnictwa kulturalnego i społecznego mieszkańców regionu, integracja środowiska regionalnych badaczy.

Obecnie Instytut Badań Regionalnych prowadzi kilka projektów, m.in. Encyklopedię Województwa Śląskiego "EWoŚ" i Platformę Edukacji Regionalnej Eduś.