Ostatnie 5 lat to był dla Polski, dla Polaków dobry czas. Zyskały wszystkie grupy społeczne, wzrosły wynagrodzenia. Młodzież jest dzisiaj do 26 roku życia zwolniona z podatku dochodowego, a pierwszy próg podatkowy został obniżony. Istotnie obniżyły się ceny gazu. Koszty życia stają się niższe,m a wynagrodzenia rosną. To jest polityka, którą chciałbym realizować, to jest polityka rozwoju. Nadal jesteśmy w stanie pandemii koronawirusa, ale Tarcza Antykryzysowa obroniła w większości polskich przedsiębiorców. Chciałbym żeby Polska się rozwijała. Żebyśmy odtwarzali zlikwidowane połączenia komunikacyjne. Chcę być Prezydentem przez kolejne 5 lat i kontynuować politykę rozwoju dla przyszłych pokoleń. Chciałbym, żeby Polska dalej się rozwijała, dlatego proszę Państwa o głos. Proszę Państwa, byście poszli do wyborów 12 lipca i oddali na mnie głos.
- mówił prezydent Andrzej Duda.