Ulf Poschardt, redaktor naczelny działu zagranicznego niemieckiego dziennika „Die Welt”, opublikował wczoraj felieton zatytułowany prowokacyjnie „Musimy porozmawiać, panie Duda”. Głównym tematem felietonu są emocje, które wywołują niemieckie media w Polsce. 

Tekst Poschardta wywołał oburzenie wśród polskich dziennikarzy i polityków, którzy w mocnych słowach odpowiedzieli na felieton.

Redakcji Niezalezna.pl udało się dotrzeć do listu opozycjonistów  z czasów PRL do dziennikarza, w którym wyrażają sprzeciw wobec ingerencji Poschardta w polskie wybory.


PEŁNA TREŚĆ LISTU BYŁYCH OPOZYCJONISTÓW DO DZIENNIKARZA DIE WELT ULFA POSCHARDTA:

Czujemy się głęboko dotknięci i oburzeni Pana listem otwartym do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy. Pragniemy wyrazić swój stanowczy sprzeciw wobec tak obcesowego traktowania Głowy Państwa Polskiego przez jakiegokolwiek dziennikarza, a już na pewno reprezentującego medium zagraniczne, które winno powstrzymać się od najmniejszego nawet ingerowania w demokratyczne i wolne wybory odbywające się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy z nas w czasach komunistycznego terroru i braku wszelkich wolności wziął na siebie ciężar walki o niepodległość Ojczyzny i wszystkich ciemiężonych przez komunistów państw Europy, o swobody obywatelskie, w tym swobodę wypowiedzi. Wielu z nas za swe zaangażowanie zapłaciło więzieniem, inwigilacją i prześladowaniami. Znamy zatem dużo lepiej niż Pan wartość wolności i rozumiemy konsekwencje jej braku. Czujemy głęboki niesmak, będąc przez Pana pouczanymi, czym jest swoboda wypowiedzi. Nasze zażenowanie jest tym większe, iż takich wykładni dokonuje przedstawiciel narodu, który jeszcze kilka dziesięcioleci temu niósł Polsce i innym krajom Europy bestialskie zniewolenie i brak jakiegokolwiek szacunku dla ludzkiej godności i praw człowieka. W Polsce ciągle są tysiące naocznych świadków i ofiar niemieckiego zdziczenia, zatem więcej pokory, Panie Poschardt.

Polacy nie potrzebują od Pana lekcji, czym jest wolność prasy. Nie potrzebują tłumaczenia, czym jest propaganda. Doskonale rozumieją oba zjawiska, są w stanie je rozpoznać i odpowiednio ocenić. Niestety dostrzegamy od wielu lat, że manipulacje i dezinformacje stały się narzędziem wykorzystywanym przez media, w których obronie Pan staje. A wymienieni przez Pana dziennikarze w opinii wielu Polaków zachowują się jak partyjni aktywiści, a nie reprezentanci IV władzy.

Wspomina Pan gest niemieckiego polityka wobec Polaków. Oceniamy to wydarzenie pozytywnie, jednak przypominamy Panu, iż państwo niemieckie nie zapłaciło Rzeczypospolitej i jej obywatelom należytego zadośćuczynienia za niewyobrażalne zniszczenia, których na naszym terytorium dokonali Pana rodacy. Nie da się wycenić bezmiaru ludzkich cierpień, nie da się oszacować śmierci, tortur i gwałtów – one zawsze pozostaną ciężarem na sumieniu obywateli Niemiec, ale za ukradzione mienie, zdewastowane domy, budynki użyteczności publicznej, infrastrukturę można zapłacić. I to powinno być Pana misją i misją reprezentowanego przez Pana medium – tłumaczenie czytelnikom, że ludzie kulturalni i cywilizowani płacą swoje rachunki i nie przetrzymują w swoich zbiorach zrabowanych dzieł sztuki. Jeśli jest tak, jak Pan pisze, iż czuje się przyjacielem Polski, to zachęcamy, by przystąpił Pan do tego działania jak najszybciej. Jednocześnie apelujemy, by zachował Pan należyty szacunek dla osób reprezentujących Rzeczpospolitą Polską i zaprzestał stosowania protekcjonalnego tonu wobec naszych Współobywateli. To nie tylko po ludzku niegrzeczne, lecz także całkowicie nieuprawnione. Wybory w Polsce nie są Pana sprawą, nie są sprawą niemieckich mediów. Proszę szanować suwerenność polskiego społeczeństwa i skoncentrować się raczej na studiowaniu polskiej historii, bo o umiłowaniu wolność i swobody wypowiedzi może się Pan z niej wiele nauczyć. 


Andrzej Gwiazda – działacz antykomunistycznej opozycji, wiceprzewodniczący strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 r., internowany, później do sierpnia 1984 więziony w AŚ Warszawa-Mokotów;  
Joanna Gwiazda – działaczka antykomunistycznej opozycji w WZZ Wybrzeża, internowana;  
Adam Borowski – działacz antykomunistycznej opozycji w Warszawie, Solidarności Walczącej, więzień polityczny, skazany na 6 lat więzienia;
Mirosława Łątkowska –  działaczka antykomunistycznej opozycji we Wrocławiu i Warszawie – w podziemnym ruchu wydawniczym, kurierka Solidarności Walczącej do Norwegii;
Mirosław Chojecki - działacz opozycyjny, założyciel NOW NOWA, współpracownik KOR;
Józef Śreniowski – działacz antykomunistycznej opozycji w Łodzi, więzień polityczny, skazany na 2 lata 4 mies. wiezienia;
Krzysztof Wyszkowski - działacz opozycyjny w PRL – Trójmiasto.  
Henryk Krzyżanowski – kolporter wydawnictw KOR i Istytutu Literackiego w Paryżu, internowany w Gębarzewie, działacz Solidarności na Uniwresytecie Poznańskim, współpracownik Solidarności Walczącej
Stanisław Mikołajczak – działacz NSZZ Solidarność, internowany w Gębarzewie, prezes Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego
Radosław Huget - działacz opozycji antykomunistycznej w Krakowie, w Ruchu Wolność i Pokój i KPN, internowany w Nowym Wiśniczu, Załężu, Kielcach-Piaskach i Nowym Łupkowie, więzień polityczny
Andrzej Judek - 1981 r. wiceprzewodniczący Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, internowany w Nowym Wiśniczu i Załężu
Agnieszka Wojciechowska van Heukelom – działaczka NZS na Uniwersytecie Łódzkim, współpracowniczka podziemnych struktur NSZZ Solidarność
Janusz Kenic - działacz konspiracyjnej organizacji niepodległościowej Ruch i ROPCiO, skazany na rok i 8 miesięcy więzienia, aresztowany w AŚ Warszawa-Mokotów i AŚ w Łodz
Jacek Pawłowicz – 1979 r. aresztowany za próbę wysadzenia w powietrze trybuny pierwszomajowej, działacz podziemnej Solidarności i KPN, aresztowany, przetrzymywany w AŚ Warszawa-Mokotów
Paweł Piekarczyk – bard, działacz NZS
Jan Pietrzak – satyryk, autor pieśni „Żeby Polska była Polską”, Kabaret pod Egidą, rozpracowywany przez SB
Wieńczysław Nowacki – w 1980 organizator strajku ustrzycko-rzeszowskiego Solidarności RI, internowany w Nowym Wiśniczu i Załężu, wielokrotnie aresztowany, skazywany, więzień polityczny, przewodniczący Stronnictwa Ludowego Ojcowizna
Tadeusz Markiewicz – działacz antykomunistycznej opozycji w Warszawie, Solidarności Walczącej, więzień polityczny, dwukrotnie skazany łącznie 3 lata i 8 miesięcy więzienia;
Roman Bielański – działacz antykomunistycznej opozycji w Warszawie, więzień polityczny, skazany na 2 lata wiezienia;
Czesław Nowak – działacz antykomunistycznej opozycji w Gdańsku, więzień polityczny, przywódca strajku w Porcie Gdańskim, skazany na 4,5 roku więzienia;
Andrzej Michałowski – działacz antykomunistycznej opozycji, więzień polityczny, członek RKK Gdańsk, skazany na 5 lat wiezienia;
Stanisław Fudakowski – działacz antykomunistycznej opozycji, więzień polityczny, po 13 grudnia przywódca strajku w Stoczni Gdańskiej, skazany na 3,5 roku wiezienia;
Andrzej Osipów – działacz antykomunistycznej opozycji, więzień polityczny, przywódca  strajku w PRK Gdańsk, skazany na 4 lata wiezienia;
Ryszard Majdzik – działacz antykomunistycznej opozycji, internowany, później więziony w areszcie WUSW w Krakowie;
Jerzy Langer – działacz antykomunistycznej opozycji, wielokrotnie aresztowany, więziony w AŚ w Świdnicy;
Tomasz Olko – działacz antykomunistycznej opozycji w Siedlcach, internowany, później więziony w AŚ w Łukowie i Siedlcach;
Teresa Olko – działaczka antykomunistycznej opozycji w Siedlcach, kolporterka podziemnych wydawnictw, w 1984 roku kurierka podziemia do RFN
Andrzej Rozpłochowski – działacz antykomunistycznej opozycji, przywódca strajku w Hucie Katowice w 1980 r., internowany, później więziony do sierpnia 1984 w AŚ Warszawa-Mokotów;
Andrzej Kołodziej – działacz antykomunistycznej opozycji, współzałożyciel Solidarności Walczącej Oddział Trójmiast, więzień polityczny, osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów
Emil Broniarek – działacz antykomunistycznej opozycji, więzień polityczny,  skazany na 1 rok i 4 mies. więzienia;
Michał Stręk – działacz antykomunistycznej opozycji w Rzeszowie, internowany w Uhercach, wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany;
Adamski Artur – działacz antykomunistycznej opozycji we Wrocławiu
Maciej Kublikowski – działacz antykomunistycznej opozycji w Siedlcach, internowany, następnie działacz emigracyjny
Wacław Holewiński – działacz antykomunistycznej opozycji w Warszawie, internowany, później więzień polityczny, osadzony w AŚ Warszawa-Mokotów, pisarz;
Maciej Wąż – działacz antykomunistycznej opozycji w Sokołowie Podlaskim i Węgrowie;
Jacek Smagowicz - działacz opozycyjny w PRL, więzień polityczny – Kraków
Tomasz Wójcik – związkowiec, działacz opozycji demokratycznej w  PRL, trzykrotnie internowany, poseł na Sejm III kadencji
Marek Muszyński – związkowiec, działacz opozycji demokratycznej w  PRL, nauczyciel akademicki, przewodniczący regionalnego komitetu strajkowego we Wrocławiu, członka Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „S”, kilkakrotnie karany przez kolegium ds. wykroczeń,  poseł na Sejm I i IV kadencji
prof. Jan Waszkiewicz – polski polityk i samorządowiec, nauczyciel akademicki, współpracownik KSS „KOR”
Wojciech Starzyński – działacz opozycji demokratycznej w  PRL, internowany w 1982, podziemny wydawca, samorządowiec. lekarz weterynarii, Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”. Pomysłodawca i założyciel Społecznego Towarzystwa Oświatowego i jego wieloletni prezes STO

Ewa-Kubasiewicz-Houee - działaczka Solidarności, skazana na 10 lat w stanie wojennym
Magdalena Czachor – działaczka opozycji w  PRL
Marek Czachor –  działacz opozycji w  PRL, skazany na 3 lata więzienia w stanie wojennym, fizyk, były stypendysta fundacji Alexandra von Humboldta
Andrzej Filipczyk - działacz „S” w Rzeszowie, więzień polityczny w PRL
Jacek Pilichowski - współpracownik KSS KOR, Biura Interwencyjnego KSS KOR; lider „S” wałbrzyskiej, internowany, następnie aresztowany
Edmund Bielawski - związkowiec, działacz opozycji i więzień polityczny w  PRL


Będziemy uzupełniać listę. Kolejni opozycjoniści zgłaszają bowiem chęć jej podpisania.