Diecezja Opolska zachęca do korzystania z materiałów edukacyjnych, powstałych w wyniku polsko-czeskiego projektu realizowanego przez diecezję w Opolu i jej partnerem - Diecezją Ostrawsko-Opawską.

"Turystyka Sakralna" to projekt powstały w Czechach, którego partnerami są Diecezja Ostrawsko-Opawska i Diecezja Opolska. Celem projektu jest promocja obiektów sakralnych zarówno pod względem pielgrzymkowym, jak i turystycznym.

Koordynator projektu Karol Fromont zaznacza, że początki współpracy pomiędzy polską i czeską diecezją w realizacji projektu datują się na 2012 rok, a pierwszym efektem współpracy była renowacja kaplicy św. Jana Nepomucena w Katedrze Opolskiej. Prace zostały przeprowadzone w ramach wspólnego projektu realizowanego przez parafie katedralne Diecezji Ostrawsko-Opawskiej i Diecezji Opolskiej pn. "Rozwój współpracy transgranicznej przy odnowie katedry w Ostrawie i w Opolu, w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013".

Obecnie realizowany jest kolejny etap współpracy pod nazwą Turystyka Sakralna II - kroczymy wspólną drogą. W ramach projektu wydrukowano kilkaset egzemplarzy edukacyjnej gry planszowej "Pielgrzym", w trakcie której uczestnicy odpowiadają na pytania o danym regionie lub zabytku. W ramach tego projektu przygotowano także osiem filmów edukacyjnych na temat miejsc szczególnie atrakcyjnych dla miłośników turystyki i pielgrzymów z Polski i Czech. Filmy mają dwie wersje językowe i są dostępne m.in. na You Tube i FB.