E-skierowanie to kolejne, po e-recepcie, rozwiązanie stosowane w obsłudze klientów placówek ochrony zdrowia, dzięki której tradycyjne, papierowe dokumenty są zastępowane wersją elektroniczną.

Jak informuje Barbara Pawlos z NFZ w Opolu, do tej pory z tej możliwości korzysta już 67 gabinetów POZ i 21 poradni specjalistycznych w regionie. Zaletą e-skierowania jest możliwość uzyskania go w trakcie e-wizyty, a następnie zapisania się bez wychodzenia z domu. Wystarczy skontaktować się z poradnią telefonicznie i podać 4-cyfrowy kod oraz swój nr PESEL. W przypadku e-skierowania nie obowiązuje 14-dniowy termin na dostarczenie dokumentu do placówki, ponieważ skierowanie jest jej udostępnione w systemie informatycznym.

"Chcemy w jak największym stopniu zachęcić kolejne jednostki do korzystania z tej formy wystawiania różnego rodzaju skierowań. Jedną z zachęt jest możliwość otrzymania dodatkowego finansowania tych placówek POZ, których lekarze będą wystawiali e-skierowania na ambulatoryjne leczenie specjalistyczne (AOS) czy leczenie szpitalne. Dodatkowo premiowane będzie umówienie porady w AOS na podstawie wystawionego e-skierowania w ciągu 2 godzin od momentu jego wystawienia. W przypadku AOS - zmiany polegają na zwiększeniu poziomu finansowania określonych świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w sytuacji zwiększenia obsługi e-skierowań w miejsce dotychczas wystawianych skierowań w formie papierowej"

- wyjaśnia Pawlos.

Według danych NFZ, największą liczbę e-skierowań wystawiono w województwie dolnośląskim (21,5 tys.), śląskim (16,4 tys.) i mazowieckim (12,7 tys.). Najmniejszym zainteresowaniem e-skierowania cieszą się w województwie kujawsko-pomorskim (317), zachodniopomorskim (746) i lubuskim (813).