Próby opisania i zbadania trudnej przeszłości okazują się niewolne od tyleż chwytliwych i nośnych co nieuprawnionych lub zgoła fałszywych tez. Jednocześnie poszukiwanie nowych obszarów badawczych oraz ciągła weryfikacja zgromadzonej wiedzy są naturalnymi procesami towarzyszącymi naukowym przedsięwzięciom. Jest to jedyna droga zbliżania się do poznania, dalekiej od czarno-białych ujęć, prawdy o wzajemnych relacjach Polaków i Żydów.

 

Inicjatywa konferencji naukowych na temat relacji polsko-żydowskich narodziła się w 2016 r. Organizatorami są Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. 

 

Konferencja naukowa online „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku.

Badania-kontrowersje-perspektywy. Colloquium IV: Nowe wyzwania badawcze” transmitowana będzie 6 lipca o godz. 10:00 na stronie www.ipn.gov.pl ,

na kanale YT : IPNtv : https://www.youtube.com/user/IPNtvPL ,  

oraz na profilu FB kieleckiej Delegatury :https://www.facebook.com/ipn.kielce/