Myślą przewodnią pielgrzymki będą słowa "Ukryta Miłość – Jezus w Eucharystii".

W ubiegłych latach brało w niej udział ok. 400 osób. W gronie tym byli zwłaszcza ludzie młodzi i rodziny z małymi dziećmi.

- W tym roku ze względu na troskę o zdrowie i bezpieczeństwo samych pątników, jak i osób, które będziemy mijali czy zatrzymywali się na postój, zmieniliśmy formułę pielgrzymki. Wyruszymy nocą i będziemy iść bez nagłośnienia, w milczeniu. Będzie to okazja do osobistej modlitwy i refleksji nad zagadnieniami, które będziemy w tym roku podejmować

 – powiedział kierowników pielgrzymki ks. Rafał Miękus.

Zapowiedział, że w tym roku pątnicy w sposób szczególny będą modlić się za tych, którzy odeszli od Boga, którzy zrezygnowali z drogi swojego powołania (kapłańskiego, zakonnego, czy małżeńskiego), aby otrzymali łaskę nawrócenia i podjęli wysiłek pracy nad sobą i powrotu do życia w bliskości z Bogiem i miłości drugiego człowieka.

Ks. Miękus poinformował, że w tym roku pątnicy nie będą korzystać z gościnności parafii, które wcześniej przygotowywały posiłki.

- Trudno byłoby spełnić wymogi sanitarne. W związku z tym, każdy z pielgrzymów będzie musiał zabrać ze sobą zaprowiantowanie. Zaplanowany jest tylko obiad w Ostrówku, który przywiezie firma cateringowa. Każdy z pątników otrzyma szczelnie zapakowane jedzenie

 – zapowiedział.

Pątniczy szlak rozpocznie się mszą św. o godz. 21 w kościele Miłosierdzia Bożego przy ulicy Żytniej. Na trasie pielgrzymki znajdą się min.: sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, katedra św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika, czy bazylika Świętej Trójcy w Kobyłce.

Wszystko zwieńczy msza św. polowa w Ostrówku koło Klembowa - miejscu, gdzie Helena Kowalska (obecnie św. s. Faustyna) przez rok pracowała u państwa Lipszyców na wiano zakonne. Liturgii o godz. 15. będzie przewodniczył ordynariusz warszawsko-praski bp Romuald Kamiński.

- Jest tam na tyle duży teren zielony, że zachowując wszelkie zalecenia sanitarne, każdy będzie mógł swobodnie uczestniczyć we mszy św., a później odpocząć w cieniu

 – zapewnił ks. Miękus.

Poza nim w pielgrzymce pójdzie jeszcze trzech kapłanów: ks. Marcin Łukasiewicz, ks. Tadeusz Siewko oraz Piotr Winiarek. Termin pielgrzymki nawiązuje do daty (1 sierpnia) - wstąpienia Apostołki Bożego Miłosierdzia św. s. Faustyny do Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia mającego swój klasztor w Warszawie przy ulicy Żytniej.

Dom w Ostrówku, do którego w lipcu 1924 roku przyjechała Helena Kowalska, pochodzi z początku XX w. Państwo Lipszycowie nabyli go i wyremontowali na przełomie 1912 i 1913 roku. Jest to piętrowa willa letniskowa, zbudowana z modrzewia, z czterema werandami. Właścicielem domu był Mejer Lipszyc, który zmarł w 1937 roku.

Helena Kowalska pracowała w ich posiadłości opiekując się dziećmi i dbając o dom.

Dom w Ostrówku został gruntownie odnowiony i odtworzony w stylu epoki lat 20. XX wieku. W latach 80. położono nowy dach, odrestaurowano także jedną z werand. Pozostałe elementy domu, m.in. piece, podłogi, okna i drzwi przetrwały w niezmienionym stanie.

W 2009 r. dom od kolejnych właścicieli odkupiła Diecezja Warszawsko-Praska. Według zamierzeń dworek ma się stać centrum modlitwy oraz miejscem pielgrzymkowym i formacyjnym zwłaszcza dla młodzieży przygotowującej się do posługi kapłańskiej i zakonnej.

Do dziś zachowało się tam wiele przedmiotów, którymi posługiwała się św. Faustyna: jej osobiste łóżko, przedmioty codziennego użytku, meble, tara do prania, a nawet toaleta i umywalka. Zachowały się również wspomnienia po św. Faustynie, które w 1952 r. spisała Aldona Lipszyc.