Prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej trwa rok. Polska objęła swoje przewodnictwo 1 lipca. Według informacji przekazanych przez szefa gabinetu prezydenta Krzysztofa Szczerskiego, spotkanie szefów rządów odbędzie się w Belwederze.

Jak poinformował rzecznik rządu Piotr Müller, premierzy państw Grupy Wyszehradzkiej omówią m.in. projekt unijnego budżetu na lata 2021-2027. Müller podkreślił, że będzie to drugie, osobiste spotkanie premierów państw V4 po przerwie spowodowanej przez pandemię koronawirusa. Tematami - jak dodał - poza projektem budżetu UE - będzie także Europejski Instrument na rzecz Odbudowy, a także inne kwestie związane z bieżącą agendą unijną.

"Dyskusja na temat budżetu i proponowanych unijnych mechanizmów finansowych wpisuje się w negocjacje przed specjalnym posiedzeniem Rady Europejskiej w 17-18 lipca br., które będzie poświęcone budżetowi UE na lata 2021-27 oraz Instrumentowi Odbudowy"

- zaznaczył w komunikacie rzecznik rządu.

W obecnym oraz minionym tygodniu konsultacje ws. budżetu prowadzi z unijnymi liderami szef Rady Europejskiej Charles Michel, który w środę rozmawiał z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim.

Müller przypomniał, że podczas szczytu UE 19 czerwca, który odbył się w formie wideokonferencji, Polska poparła projekt KE.

"Prezydencja niemiecka w Radzie UE deklaruje wolę przygotowania rozwiązań prawnych, które mają zapewnić możliwie szybką dostępność środków, a co za tym idzie – korzystny dla gospodarki impuls rozwojowy" - dodał rzecznik rządu.

Niemcy objęły półroczne przewodnictwo w okresie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa - 1 lipca b.r.

Rzecznik rządu poinformował, że tuż przed szczytem państw Grupy Wyszehradzkiej premier Mateusz Morawiecki spotka się z premierem Słowacji Igorem Matoviczem, który odwiedzi Polskę po raz pierwszy od objęcia urzędu 21 marca b.r. Rozmowa - jak dodał Müller - będzie dotyczyła relacji dwustronnych, spraw regionalnych, w tym m.in. współpracy gospodarczej, energetyki i rozwoju infrastruktury transgranicznej. Premierzy Polski i Słowacji złożą także kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym 535 Pluton Armii Krajowej, w którego skład wchodzili m.in. żołnierze ze Słowacji.

Z kolei inaugurujące szczyt wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy ma skupić się na elementach historycznych i przeszłości V4, jak i obecnym wkładzie Grupy Wyszehradzkiej w politykę europejską. Jak poinformował Polską Agencję Prasową Szczerski, istotnym elementem współpracy regionalnej w czasie kryzysu spowodowanego pandemią będzie powrót do relacji przed pandemią.

"Bardzo ważnym elementem współpracy regionalnej jest powrót do tego, co zostało zawieszone w wyniku pandemii koronawirusa, czyli powrót na ścieżkę rozwoju gospodarczego, kontaktów międzyludzkich, wymiany gospodarczej, współpracy regionalnej" - powiedział Szczerski, nawiązując do hasła polskiej prezydencji "Back on track".

Wśród wydarzeń inaugurujących polską prezydencję w V4 zaplanowane jest również spotkanie ministrów spraw zagranicznych: Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które odbędzie się 7 lipca w Wadowicach. Po Polsce rotacyjne przewodnictwo przejmą Węgrzy, następnie Słowacy, a później Czesi.