Akademia Witolda Pileckiego to miejsce, gdzie spotkają się młodzi ludzie chcący działać na rzecz swoich społeczności oraz czujący, że mogliby zostać liderami w swoim środowisku. W ramach projektu edukacyjnego zostanie zaproponowany uczestnikom nowy model przywództwa, który opiera się na wartościach i tożsamości wyniesionej z poznania historii XX wieku.

Podczas szkoły letniej chcemy przyjrzeć się postaci Witolda Pileckiego. Pragniemy zastanowić się, które z jego cech i postaw mogą być nam pomocne na progu XXI wieku. Chcemy zaprosić uczestników Akademii do krytycznego i twórczego spojrzenia na postać Rotmistrza i zainspirowania się nią w życiu codziennym.

 mówi Michał Gawriłow z Instytutu Pileckiego.

Program Akademii Witolda Pileckiego składa się z trzech elementów: edukacji, szerszej perspektywy rozumienia pozycji lidera i przybliżenia historii XX wieku.

Chcemy nauczyć konkretnych umiejętności, nie tylko wiedzy teoretycznej o historii, ale także umiejętności pracy w zespole, komunikacji, pracy nad projektem, rozliczania takich projektów, walki z codziennymi wyzwaniami. To rzeczy, które najlepiej przekazać w praktyce. Dlatego zapraszamy ludzi mających pomysły na jakiś konkretny projekt, wiążący się z naszą działalnością, abyśmy mogli go dalej razem prowadzić.

– mówi dr Wojciech Kozłowski, dyrektor Instytutu Pileckiego.

Instytut Pileckiego przyjmie 20 uczestników Akademii

Kandydaci do Akademii Witolda Pileckiego zostaną wybrani na podstawie dwuetapowej rekrutacji:

  • I etap obejmuje opisanie i przesłanie w formularzu zgłoszeniowym pomysłu na projekt, który powinien odnosić się do pojęcia solidarności jako wartości w życiu człowieka, dotyczyć historii 1918-1989 i nawiązywać do projektów Instytutu Pileckiego (można wybrać od jednego do trzech przedsięwzięć). Zgłoszenia należy wysłać do 17 lipca 2020 roku do godziny 24:00.

II etap to rozmowa rekrutacyjna, która odbędzie się w formie zdalnej między 22 a 23 lipca 2020
roku.

Wyniki rekrutacji do Akademii Witolda Pileckiego zostaną ogłoszone 24 lipca 2020 roku.

Harmonogram Akademii Witolda Pileckiego:

  1. Udział w szkole letniej organizowanej w Wigrach w dniach 23 – 30 sierpnia 2020 r.

W programie: warsztaty liderskie, warsztaty z pracą metodą projektu, warsztaty z komunikacji i promocji, warsztaty z pozyskiwania środków, warsztaty i wykłady poświęcone historii XX wieku, wizyty studyjne, spotkania z tutorami, spotkania z naukowcami i działaczami społecznymi z całej Polski.

2. Przygotowanie i zrealizowanie przez uczestników dwóch projektów historycznych: „jesiennego” (wrzesień - grudzień 2020) oraz „wiosennego” (luty - czerwiec 2021).

3. Udział w trzydniowej szkole zimowej organizowanej w Warszawie w lutym 2021 r.

W programie: szkolenia, wizyty studyjne w instytucjach kultury oraz ewaluacja projektu „jesiennego”.

Kontakt dla kandydatów:

Michał Gawriłow, Dział Edukacji Instytutu Pileckiego

e-mail: akademia@instytutpileckiego.pl

tel.: 502 955 182

W związku z epidemią koronawirusa Instytut Pileckiego zastrzega sobie prawo do zmiany formuły Akademii Witolda Pileckiego lub jej odwołania.