- Stoimy po raz kolejny przed bardzo ważny wyborem. Wybór w II turze, to jest wybór tego, jaka będzie Polska na przyszłość i to w perspektywie długofalowej; jaka ta Polska będzie również dla naszych dzieci. W tej sytuacji bardzo trudno byłoby, żeby jakiekolwiek ugrupowanie polityczne, szczególnie konserwatywne, konserwatywno-wolnościowe, stało z boku i nie podjęło decyzji jaką wizję Polski chciałoby, żeby była realizowana przez przyszłego prezydenta Polski

 - oświadczył lider Unii Polityki Realnej, Bartosz Józwiak. na czwartkowej konferencji prasowej w sztabie  Andrzeja Dudy.

- Rada Główna Unii Polityki Realnej jednogłośnie podjęła decyzję o tym, aby poprzeć kandydaturę prezydenta Andrzeja Dudy w II turze wyborów. Stajemy po stronie pana prezydenta, chcemy z panem prezydentem współpracować

 - oświadczył Józwiak.