Polska Rada Facility Management podsumowała pierwszy kwartał pandemii w usługach zarządzania i utrzymania obiektów. Rośnie znaczenie funkcji FM (usług dla nieruchomości) dla organizacji i pojawiają się nowe wyzwania w obszarze ich strategicznego wsparcia.

Dostawcy z rynku FM notują wzrost sprzedaży usług o średnio 15 proc. w stosunku rok do roku. Odnotowano wzrost popytu na usługi profesjonalnego utrzymania czystości o średnio 20 proc. we wszystkich segmentach. Brak było zwolnień grupowych, a dodatkowo planowany jest średni wzrost zatrudnienia o 4 proc. w branży w 2020 r., co może oznaczać dodatkowych 30 tys. miejsc pracy.

Jednocześnie wyraźne spadki popytu na usługi w takich sektorach jak hotelarstwo, centra handlowe kompensowane są przez produkcję i logistykę.

W hotelach nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na usługi FM od 25 do nawet 45 proc. w zależności od lokalizacji. W centrach handlowych zmniejszenie popytu od 15 do nawet 30 proc. w zależności od lokalizacji. W biurach popyt na usługi FM jest nieco zmniejszony, jednak w znakomitej większości pozostaje na tym samym poziomie. Priorytetem jest spełnienie reżimu sanitarnego i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pracownikom. W produkcji popyt na usługi FM zależy od rynku klienta. W sektorze automotive nastąpiły restrukturyzacje linii produkcyjnych spowodowane spadkami produkcji. W logistyce i magazynach zarejestrowano największy wzrost zamówień na usługi obiektowe, nawet 20 proc.

Branża Facility Management zajmująca się świadczeniem różnorodnych usług związanych z utrzymaniem i zarządzaniem obiektami w czasie pandemii wykazała się dużą elastycznością, sprawnie adresując potrzeby właścicieli i zarządców budynków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i spełnienia rygorów reżimu sanitarnego. W czasie pandemii ta wspierająca funkcja stała się krytycznym elementem umożliwiającym działanie przedsiębiorstw i organizacji. 

Jak zauważa Lech Wodecki, prezes firmy Apleona: - W pierwszej fazie pandemii zarówno dostawcy FM jak i działy wewnętrzne musiały szybko rozszerzyć procedury kryzysowe, przeszkolić pracowników znajdujących się na pierwszej linii frontu oraz zapewnić odpowiedni do reżimu sanitarnego serwis techniczny i sprzątający. Pandemia zwiększyła zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi sprzątania z mało stosowaną dotąd dezynfekcją i ozonowaniem oraz serwis techniczny związany z systemami wentylacji i klimatyzacji.

Nasza branża okazała się jednak  dość stabilna, bo choć kryzys może zrewidować plany inwestycyjne dotyczące nowych powierzchni to obiekty już istniejące zawsze będą wymagały obsługi i zarządzania, nawet jeśli nie będą w pełni wykorzystane, a ewentualny spadek popytu na serwis FM w branżach najbardziej dotkniętych skutkami lock downu będzie rekompensowany wzrostem zapotrzebowania w innych (np. powierzchnie magazynowe)
 

mówi Andrzej Zalega, prezes Przedsiębiorstwa Zarządzania Nieruchomościami. 

Tymczasem potrzeby związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dla pracowników oraz ułatwienie im  pracy zdalnej przyspieszają wprowadzenie nowych rozwiązań w branży FM.

Zdaniem Seweryny Afanasjew, zarządzającej od wielu lat portfelami nieruchomości komercyjnych w Polsce i CEE, rok 2020 będzie przełomowy w zakresie akceptacji potrzeby wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych w obszarze nieruchomości.

Jest to szansa dla firm projektujących i wdrażających ciekawe rozwiązania wspierające zastępowanie pracy ludzkiej automatyzacją i robotami. W związku z koniecznością szukania oszczędności, będziemy dużo częściej spotykać rozwiązania wirtualnej recepcji czy ochrony sprowadzonej do wyrafinowanego monitoringu, a inżynierowie przeglądy pomieszczeń technicznych będą odbywać za pomocą VR

mówi Afanasjew. 


Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl