- Dary i środki finansowe trafiły m.in. do rodzin wielodzietnych, osób chorych, samotnych i starszych żyjących w okolicach Lwowa i Kamieńca Podolskiego na Ukrainie oraz do potrzebujących Polaków w Grodnie na Białorusi – podano w informacji.

W inicjatywę zaangażowało się ponad 1200 wolontariuszy z 22 diecezji.

W ubiegłym roku w ramach akcji do potrzebujących trafiło ponad 12 ton produktów spożywczych i chemicznych w 16 diecezjach. Wówczas w akcji wzięło udział prawie 600 wolontariuszy.

Partnerami akcji są: Caritas Lwów i Caritas Grodno, które wspierają logistycznie KSM za granicą, a także Caritas Polska, który uruchomił tzw. SMS charytatywny dla chcących taką formą wesprzeć akcję, Radio Warszawa i Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Patronat honorowy nad działaniami objęli: senator RP Maria Koc, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie bp Antoni Pacyfik Dydycz, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. KSM bp Marek Solarczyk i metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki.

KSM jest organizacją, której zasadniczym celem jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan i uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości oraz zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

KSM zrzesza młodych ludzi w wieku od 14 do 30 lat.