Resort podkreślił, że stało się tak dzięki „Tarczy Antykryzysowej” i „Tarczy Finansowej”. Ministerstwo przytacza też słowa minister Jadwigi Emilewicz, która stwierdziła, że „Dodatek Solidarnościowy” to rozwiązanie, które pomostowo przeciwdziała stałemu bezrobociu i pozwoli na szybki powrót na rynek pracy.

Dodatek przewiduje obowiązująca już ustawa, którą w czerwcu do parlamentu skierował prezydent Andrzej Duda. Dodatek w wysokości 1400 zł za miesiąc kalendarzowy będzie przysługiwał za okres nie dłuższy niż od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.