Elektryczne auta renault zoe zostały zakupione dla Eko Patrolu Straży Miejskiej z budżetu Gdańska. Koszt obu samochodów wyniósł 360 tys. zł.

Kluczyki do pojazdów przekazała ich przyszłym użytkownikom prezydent Aleksandra Dulkiewicz.

"Świadomie tworzyliśmy referat ekologiczny Straży Miejskiej, który zajmuje się przede wszystkim kontrolą jakości powietrza, a także spalanych śmieci. Stopniowo wyposażamy tę komórkę w niezbędny sprzęt"

- powiedziała prezydent Gdańska. Przypomniała przy tym, że strażnicy miejscy dysponują już dronem oraz czterema fotopułapkami.

Z elektrycznych pojazdów korzystać będą funkcjonariusze z Sekcji Kontroli Odpadów Eko Patrolu, którzy zajmują się kompleksową kontrolą gospodarki odpadami komunalnymi, w tym egzekwowaniem od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie czystości i porządku.

"Kontrolują oni, czy mieszkańcy mają podpisane umowy na odbiór odpadów, sprawdzają, czy w mieście nie ma żadnych nielegalnych wysypisk śmieci" - wyjaśnił zastępca prezydenta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski.

"Eko Patrol to jest nasza tarcza przeciwko wszystkim, którzy z ekologią są na bakier. Interweniuje, kiedy występuje problem z czystością powietrza, spalane są niewłaściwe odpady, zaśmiecane są parki, lasy. Zależy nam, aby chronić uczciwych obywateli, którzy chcą żyć w czystym mieście"

- dodał wiceprezydent Borawski.

Elektryczne radiowozy na jednym ładowaniu będą mogły przejechać nawet do 400 km. Borawski wyjaśnił, że do końca przyszłego roku w Gdańsku powinno być w sumie 210 ogólnodostępnych punktów ładowania. "Chcemy, aby jedna ze stacji ładowania znalazła się tutaj, przed siedzibą Straży Miejskiej na ul. Białej" - powiedział Borawski.

Wiceprezydent Gdańska przypomniał również, że ustawa o elektromobilności nakłada na samorządy obowiązek stopniowej elektryfikacji floty. Od stycznia 2022 roku 10 proc. aut wykorzystywanych przez lokalne urzędy i instytucje mają stanowić auta elektryczne. Do 2025 roku odsetek ten ma wzrosnąć do 30 proc.

Borawski zapowiedział też, że władze Gdańska planują zakup kolejnych elektrycznych aut, nie tylko dla Straży Miejskiej, ale również dla innych jednostek podległych miastu.

"Już kilka komórek miejskich zostało wyposażonych w samochody ekologiczne. Takie auto ma chociażby Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Będziemy się starać wzbogacać nasza flotę. Mamy nadzieję, że cena pojazdów elektrycznych spadnie, ponieważ zależy nam, aby było ich w naszym mieście jak najwięcej"

- powiedział Borawski.

Dodał, że jeszcze w tym roku referat ekologiczny Straży Miejskiej w Gdańsku otrzyma mobilne laboratorium z napędem elektrycznym, w którym znajdować się będzie sprzęt pomiarowo-kontrolny pozwalający monitorować na bieżąco jakość powietrza, wody i gleby. W wyposażeniu będzie m.in: kamera obrotowa, kamera przenośna bezprzewodowa, system informatyczny, który w miejscu podejmowania interwencji na bieżąco zbierał i analizował dane z pomiarów.

"Przy pomocy takiego laboratorium mobilnego strażnicy miejscy będą mogli bardzo szczegółowo patrolować konkretne ulice, dzielnice i łapać tych, którzy spalają śmieci"

- oznajmił wiceprezydent Gdańska.

Utworzony w Gdańsku Eko Patrol, czyli referat ekologiczny Straży Miejskiej, rozpoczął działalność w listopadzie 2019 r. Aktualnie pracuje w nim 13 funkcjonariuszy działających w dwóch sekcjach - ochrony środowiska oraz kontroli odpadów. Docelowo zespół liczyć będzie 18 osób.

Strażnicy z referatu ekologicznego walczą m.in. z paleniem odpadami w piecach, nielegalnym odprowadzaniem ścieków oraz dzikimi wysypiskami śmieci.