W szkoleniu wzięło udział dziewiętnastu wyselekcjonowanych strzelców wyborowych, którzy są instruktorami w brygadach OT. Umiejętności, nabyte podczas szkolenia, które zakończyło się pod koniec czerwca, przekażą strzelcom wyborowym – ochotnikom WOT

– poinformowała dziś rzeczniczka Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej Sumita Mira Morzyńska.

Jak dodała, główny nacisk szkolenia położono na przećwiczenie ognia precyzyjnego i dynamicznego na różne odległości. Instruktorzy mieli też okazję do odświeżenia informacji dotyczących użycia sprzętu wojskowego wykorzystywanego przez strzelców wyborowych, ćwiczyli zakładanie i organizację posterunku obserwacyjnego oraz praktyczne wykonywanie procedury Call for Fire (CFF), czyli wezwania ognia artyleryjskiego planowanego lub z pola walki. Odbyli także szkolenie z samopomocy medycznej w warunkach taktycznych.

Rzeczniczka podkreśliła znaczenie doskonalenia umiejętności instruktorów którzy "muszą przekazać wiedzę co szóstemu żołnierzowi terytorialnej służby wojskowej. W sekcji lekkiej piechoty, nazywanej "wspaniałą dwunastką", są stanowiska starszego strzelca wyborowego i strzelca wyborowego.

"To oczy i uszy sekcji. Prowadzą działania rozpoznawcze, pełnią rolę nawigatorów i odpowiadają za ubezpieczenie zespołu. Prowadzeniem precyzyjnego ognia są w stanie wyeliminować ważne cele przeciwnika. Są mistrzami maskowania i kamuflażu"

– zwróciła uwagę Morzyńska.

 

"Centrum jako wiodąca jednostka szkolnictwa wojskowego w WOT wczytuje się w potrzeby brygad i organizuje kursy, które są niezbędne w szkoleniu bojowym jednostek” – powiedział cytowany w komunikacie komendant Centrum Szkolenia WOT płk Krzysztof Leszczyński. "Przygotowuje instruktorów poziomu zaawansowanego do szkolenia żołnierzy (…). Ponadto po wyszkoleniu instruktorów do poziomu specjalistycznego zapewnia doskonalenie, rozwój dowódców i instruktorów, naukę nowych technik, działań taktycznych i bojowych zgodnie z rozwijającą się sytuacją na świecie oraz zapotrzebowaniem" – dodał.

Funkcjonujące od 2017 roku WOT liczą ponad 24 tys. osób - w ciągu 38 miesięcy formacja osiągnęła 42 proc. zakładanej liczebności.