Uchwała Rady Miasta opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego w poniedziałek – wejdzie w życie po upływie 14 dni od tej daty. To oznacza, że opłaty za parkowanie w śródmieściu Szczecina będą konieczne od 14 lipca br.

Radni miejscy o przywróceniu opłat zdecydowali pod koniec maja. Jak wskazano w uzasadnieniu, zmiana podjętej na początku kwietnia uchwały, która znosiła opłatę za parkowanie, "podyktowana jest działaniami Rządu RP w walce z epidemią wirusa COVID-19 i tzw. odmrażaniem poszczególnych etapów gospodarki".

"Mając na uwadze normalne funkcjonowanie większości podmiotów gospodarczych, zakładów pracy, możliwy jest powrót do pobierania opłat na obszarze strefy płatnego parkowania"

- zaznaczono.

Ważność opłat zryczałtowanych oraz abonamentowych będzie wydłużona o okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, ale nie dłużej niż do dnia, w którym wejdzie w życie uchwała.

Opłaty w szczecińskiej strefie płatnego parkowania nie były pobierane od połowy marca - nieobecni w pracy ze względu na epidemię byli kontrolerzy strefy. Dopiero 9 kwietnia radni podjęli w tej sprawie stosowną uchwałę.