Najważniejszymi założeniami zintegrowanego projektu Life EkoMałopolska jest promocja odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej i działania na rzecz ochrony klimatu. Ponadto powstać ma mapa potencjału odnawialnych źródeł energii i sieć ekodoradców ds. klimatu. Realizację przedsięwzięcia o wartości 70 mln zł zaplanowało województwo małopolskie wraz z 25 partnerami.

Podczas konferencji prasowej władze województwa podały, że Komisja Europejska poinformowała o przyznaniu tych środków. 60 proc. budżetu stawią środki pozyskane z Unii, 35 proc. - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 5 proc. to wkład własny partnerów.

"Małopolska jest jedynym w tym momencie województwem w skali kraju, które będzie posiadało własny plan działań klimatycznych, tak aby osiągnąć równowagę klimatyczną, zamierzoną przez Komisję Europejską w dwóch scenariuszach - do 2030 i 2050 r."

- wyjaśnił wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Przypomniał, że projekt ma na celu przede wszystkim rozbudowę i promocję odnawialnych źródeł energii jako alternatywy, która "w tej sytuacji klimatycznej jest jednym z najważniejszych rozwiązań". Ocenił, że "Małopolska jest liderem działań środowiskowych".

W tym województwie realizowany jest już inny projekt, którego celem jest poprawa jakości powietrza. Urynowicz zaznaczył, że region ten "jest jedynym miejscem w Unii Europejskiej, gdzie realizowane będą dwa zintegrowane programy Life dotyczące ochrony środowiska".