Przemyska Caritas otrzymała od Fundacji PGE 600 tys. zł, a rzeszowska Caritas 400 tys. zł na pomoc mieszkańcom regionu, którzy zostali dotknięci klęską powodzi. Jak zapewnia biuro prasowe PGE w komunikacie, wsparcie zostanie rozdysponowane w ścisłej współpracy z urzędem wojewódzkim w Rzeszowie.

„Od kilku dni zmagamy się z żywiołem powodzi. Straty w całym województwie są ogromne. Mamy do czynienia z ludzką tragedią w olbrzymim wymiarze. Nie tylko ciągle szacujemy straty, ale przede wszystkim organizujemy i koordynujemy pomoc dla mieszkańców. Uruchamiane jest wsparcie ze środków rządowych. Staramy się znaleźć również dodatkowe środki, które trafią do potrzebujących, dlatego zwróciłam się do prezesa zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej, która regularnie daje nam się poznać jako firma mająca dużą wrażliwość społeczną, z prośbą o to, aby wraz z Caritasem działającym w regionie włączyć się w pomoc powodzianom. Bardzo dziękuję za błyskawiczną reakcję”

– mówiła cytowana w komunikacie PGE wojewoda podkarpacki Ewa Leniart.

Biuro prasowe zaznacza, że Grupa PGE dba o bezpieczeństwo energetyczne Polski.

„Jesteśmy jedną z najważniejszych firm dla polskiej gospodarki i naszą misją jest również pomoc Polakom w sytuacjach, gdy najbardziej tego potrzebują. Stąd nasza reakcja na potrzeby mieszkańców Podkarpacia, którzy ucierpieli w wyniku powodzi”

– zaznaczył prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

Przypomniano, że w marcu 2020 r., w toku zmagania się z pandemią koronawirusa, zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej zdecydował o przekazaniu środków na wsparcie szpitali, znajdujących się na pierwszej linii frontu walki z epidemią.

„Pomoc otrzymało kilkanaście placówek w całej Polsce, które były wyznaczane we współpracy z Ministerstwem Aktywów Państwowych” – dodało biuro prasowe.

Fundacja PGE działa w celu zapewnienia transparentności działań, uporządkowania i wzmocnienia zaangażowania społecznego firmy oraz budowanie zaangażowania wśród wszystkich grup interesariuszy. W ramach Fundacji działa również wolontariat pracowniczy w całej Grupie Kapitałowej PGE.