Zgodnie z ustawą, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku, komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 ma być organem "niezależnym od innych organów władzy państwowej" i składać się z siedmiu członków: trzech powołanych przez Sejm większością trzech piątych głosów, jednego powołanego przez Senat również większością trzech piątych głosów oraz po jednym członku powołanym przez: premiera, prezydenta i Rzecznika Praw Dziecka.

Na liście kandydatów zgłoszonych do Senatu, rozpatrywanej przez senacką Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji były cztery osoby:

Adam Czarnecki - kandydat zgłoszony przez Stowarzyszenie "Możesz" na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży z siedzibą w Piastowie - prowadzi własną kancelarię adwokacką w Piastowie. Jest doktorantem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Marian Jagielski - kandydat zgłoszony przez Naczelną Radę Adwokacką - ukończył aplikację sędziowską i adwokacką, od ponad 30 lat wykonuje zawód adwokata, od 1993 r. w ramach indywidualnej kancelarii adwokackiej w Opolu.

Agnieszka Rękas - kandydatka zgłoszona przez senatorów KO, PSL i senatorów niezależnych - jest sędzią w stanie spoczynku. Wcześniej była sędzią w Sądzie Rejonowym, następnie w Sądzie Okręgowym w Częstochowie, orzekała w Wydziale Karnym i Wydziale Karnym Odwoławczym. Była prekursorem mediacji w Polsce. Była też doradcą, a następnie głównym konsultantem do spraw prawnych Rzecznika Praw Dziecka, gdy funkcję tę pełnił Marek Michalak.

Agnieszka Widera-Wysoczańska – kandydatka zgłoszona przez Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Matkom "Eurydyka" - jest psychologiem, specjalistą w zakresie przemocy w rodzinie, zwłaszcza przemocy seksualnej. Zajmuje się tą tematykę od 1987 r., gdy ukończyła studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Prowadzi m.in. superwizje oraz szkołę psychologów i pedagogów w zakresie diagnozy, wsparcia i terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie oraz osób dorosłych, które doświadczyły pedofilii w dzieciństwie i młodości. Jest biegłym sądowym.

Wszyscy czterej kandydaci zostali pozytywnie zaopiniowani przez senacką komisję. Spośród rekomendowanych kandydatów jednego wybierze Senat, na posiedzeniu, które rozpoczyna się jutro. Dotychczas swoich przedstawicieli do komisji powołali prezydent - Justynę Kotowską, premier - Elżbieta Malicką oraz Rzecznik Praw Dziecka: Błażeja Kmieciaka.

W połowie czerwca sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zarekomendowała wszystkich zgłoszonych do Sejmu kandydatów do komisji. Spośród nich Sejm wybierze trzech.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział powstanie państwowej komisji do badania przypadków pedofilii w maju ub.r. po premierze filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu", w którym przedstawione zostały przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne.