Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Ministerstwo Infrastruktury i Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczęły wspólny dronowy projekt rozwojowy o wartości ponad 61,5 mln zł. To pierwsza w historii umowa na dofinansowanie rozwoju branży dronowej z funduszy UE - powiedział prezes PAŻP Janusz Janiszewski.

Umowę podpisali we wtorek podczas uroczystości w Elektrowni Powiśle prezes PAŻP oraz dyrektor departamentu projektów e-administracji w Centrum Projektów Polska Cyfrowa Ewa Siczek.

"To jest historyczny moment. Dziś wchodzimy w nową przestrzeń: w gospodarkę i w transport lotniczy scyfryzowany w pełni, gdzie właśnie to dofinansowanie, które otrzymujemy od państwa polskiego, którego jesteśmy beneficjentem, pozwoli na wdrożenie cyfrowej polskiej awiacji w najbliższym czasie" - powiedział Janiszewski.

Jak przekazał, obecnie jest ponad 100 tys. użytkowników bezzałogowych statków powietrznych.

"W niedługim czasie, to jest na przestrzeni następnych 3 lat, ponad 90 proc. wszystkich przedsiębiorców polskich będzie korzystało z usług dronowych. Likwidujemy bariery i tamy dla polskiego biznesu" - wskazał prezes PAŻP.

Tłumaczył, że dzięki wspólnemu projektowi obywatele i przedsiębiorcy opierający swą działalność gospodarczą na dronach będą mogli elektronicznie realizować wszystkie obowiązki związane z lotami bezzałogowym statkiem powietrznym, zyskując czas i pieniądze, a także nowe możliwości biznesowe.

Efektem projektu będzie także sprawna koordynacja większej liczby lotów dronów w przestrzeni publicznej oraz lepsza integracja lotnictwa załogowego z bezzałogowym, co przełoży się na większe bezpieczeństwo dla obywateli.

"To również szansa utrzymania i rozwoju Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, to jest utrzymania miejsc pracy i stworzenia nowych miejsc pracy dla rozwoju technologicznego, jeśli chodzi o bezzałogowe statki powietrzne. PAŻP i Polska jest dzisiaj liderem rynku zarzadzania bezzałogowymi statkami powietrznymi. To my dzisiaj tworzymy standardy, które będą wdrażane w Polsce, jak również w całej Europie. To jest historyczny moment, w którym tworzymy nową, cyfrową Polskę" 

powiedział.

Zapowiedział, że w przeciągu 9 miesięcy PAŻP dokona całkowitej cyfryzacji administracyjnej w zarządzania bezzałogowymi statkami powietrznymi, licencjonowania szkoleń. "Na przestrzeni 3 lat stworzymy pełen system, który będzie wspomagał służby porządkowe państwa polskiego, ale będzie również dawał możliwość swobodnego dostępu każdego użytkownika przestrzeni powietrznej" - podkreślił.

Jak przekazał, ponad 51 mln zł, czyli 85 procent wartości projektu zostało pozyskane z dotacji unijnej.

Wiceminister cyfryzacji Wanda Buk wyraziła zadowolenie, że kolejne branże są cyfrowane, jak np. sektor lotniczy.

Z kolei wiceminister infrastruktury Marcin Horała podkreślił, że branża dronowa to ważna gałęź gospodarki, dynamicznie się rozwijająca. "Ten rynek rośnie w tempie 50 proc. rocznie ostatnio w Polce" - powiedział. Dodał, że drony są bardzo ważnym elementem wsparcia coraz większej liczby innych gałęzi gospodarki, także medycyny.

Zdaniem Horały, podpisana we wtorek umowa zapewni środki polskie, a przede wszystkim europejskie na rozwój "ram". 

"PAŻP daje taką ramę, na której będą się mogli oprzeć, wpisać przedsiębiorcy, dzięki której ten ruch w przestrzeni powietrznej (...) będzie lepiej przygotowany. PAŻP dzięki temu wsparciu przygotuje kompleksową usługę, którą teraz już świadczy, ale teraz ją scyfryzuje, uczyni ją bardzo łatwą, ogólnodostępną dla przedsiębiorców, dzięki której tę rynek będzie się mógł dalej dynamicznie rozwijać" 

powiedział Horała.

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson powiedział, że zgodnie z międzynarodowymi przepisami, od stycznia przyszłego roku ULC, jako nadzór lotniczy - podobnie jak inne europejskie nadzory lotnicze - będzie zobowiązany do posiadania systemu, który w sposób elektroniczny będzie sprawdzał, czy dron jest zarejestrowany, ubezpieczony, kto jest jego operatorem. "To wszystko będzie robił nadzór. To jest system bardzo praktyczny, z którego będziemy korzystać. Nie wszystkie kraje europejskie będzie stać na ten system" - powiedział.

Dyrektor departamentu projektów e-administracji wskazała, że zaproponowane przez PAŻP usługi składają się na kompleksowe rozwiązanie dla rynku bezzałogowych statków powietrznych, obywateli i przedsiębiorców. "Potrzeba wdrożenia usług została potwierdzona analizą ekspercką podczas oceny wniosku o dofinansowanie" – powiedziała.

Koordynacja lotów dronów pomiędzy operatorami dronów a kontrolerami ruchu lotniczego odbywa się dziś w części przestrzeni wokół lotnisk kontrolowanych w sposób całkowicie cyfrowy, w trybie on-line przy pomocy modułów systemu UTM. Usługi cyfrowe, które będą realizowane w ramach Projektu „Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych”, będą opierały się na automatyzacji działań i będą dotyczyły wszystkich głównych obszarów związanych z rynkiem BSP.

Projekt "Usługi cyfrowe dla bezzałogowych statków powietrznych", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, obejmuje wspólne prace trzech instytucji nad rozwojem rozwiązań cyfrowych i teleinformatycznych dla branży. Jego bezpośrednimi odbiorcami będą zarówno wszyscy użytkownicy bezzałogowych statków powietrznych – od prywatnych pasjonatów dronów, przez służby i instytucje państwowe, po firmy i odbiorców biznesowych, ale również obywatele niezwiązani na co dzień z lotnictwem. Artykuł pochodzi ze strony filarybiznesu.pl