Decyzję reprywatyzacyjną ws. Zielnej 32 wydano 8 listopada 2002 r., a prawa i roszczenia do nieruchomości położonej przy tym adresie beneficjenci decyzji reprywatyzacyjnej nabyli za 110 tys. zł.

Na dzisiejszym briefingu prasowym szef komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta podkreślił, że roszczenia te zostały później sprzedane za kwotę prawie 8 mln zł. Komisja wydała w związku z tym decyzję o obowiązku zwrotu nienależnego świadczenia przez beneficjentów reprywatyzacji. Chodzi o ok. 7,6 mln zł.

"Wzbogacenie się tak gigantyczne na tej nieruchomości jest wzbogaceniem w pewien sposób niezgodnym z prawem, a zatem kwota, która została uzyskana z jej sprzedaży, powinna być zwrócona"

- wskazał.

Podkreślił, że do zwrotu powinno dojść też dlatego, że wniosek reprywatyzacyjny złożyła osoba nieuprawniona.

"A jako że nie było wniosku złożonego w sposób prawidłowy, nieruchomość nigdy nie powinna była zostać zwrócona"

- wskazał Kaleta.

W przypadku nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu 85 komisja weryfikacyjna stwierdziła nieważność decyzji reprywatyzacyjnej z 14 września 2011 r., tłumacząc to m.in. "niewspółmierną wartością roszczeń".

Kaleta wskazywał, że roszczenia do nieruchomości nabyto za 80 tys. zł przy wartości nieruchomości wynoszącej 5 mln zł.

"Łącznie dzisiaj można mówić o zwrocie 12 mln złotych"

- podkreślił, podsumowując obie decyzje.