Największy wzrost wystąpił wśród młodych ludzi w wieku poniżej 25 lat (o 27,9 proc.). Jednak odnotowano także wzrost o 20,8 proc. liczby osób w wieku 25–49 lat, które są bezrobotne i ubiegają się o zasiłek dla bezrobotnych.

VRT podaje, że wzrost rok do roku był największy we Flandrii (22,1 proc.), następnie w Walonii (13,9 proc.), a najmniejszy w Brukseli (10,6 proc.).

W maju 2020 r. 148 793 osób było bezrobotnych i ubiegało się o zasiłek dla bezrobotnych we Flandrii, 144 380 w Walonii i 66 365 w regionie stołecznym Brukseli.