Program MMF jest finansowany przez sześć państw, które zyskają wyłączne prawa do użytkowania zamówionych samolotów jako zasobu NATO. Dostarczone maszyny będą skonfigurowane do wykonywania zadań tankowania w powietrzu, transportu pasażerów i ładunków oraz ewakuacji medycznej.

Program MMF uruchomiła w 2012 roku Europejska Agencja Obrony (EDA). OCCAR – jako agencja wykonująca umowę w imieniu NSPA - zarządza procesem zakupu samolotów oraz pierwszymi dwoma latami ich obsługi technicznej. Po początkowej fazie wdrożenia maszyn odpowiedzialność za całkowite zarządzanie ich eksploatacją przejmie NSPA.

A330 MRTT udanie łączy zaawansowane technologie instalowanych na pokładzie nowej generacji latającej cysterny z doświadczeniem wynikającym z 200 000 godzin lotów. Samoloty A330 MRTT mogą tankować statki powietrzne wielu państw i zapewniają prawdziwą wielozadaniowość, co udowodniły podczas ostatnich misji medycznych i strategicznych zadań transportowych związanych z pandemią COVID-19.

Program MMF to przykład doskonałej współpracy między państwami, UE i NATO oraz owocnej kooperacji agencji OCCAR i NSPA. Pozyskiwane w nim wyjątkowe, nowoczesne zdolności logistyczne umożliwią państwom zaangażowanym w inicjatywę prowadzenie różnych misji w wielu domenach. Dziękujemy państwom MMF za ich nieustające zaufanie do NSPA jako zarządcy projektu i życzymy sukcesów w przyszłych działaniach

– powiedział Peter Dohmen, dyrektor generalny Agencji Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA).