Obecnie w miejscu dawnego obozu pracy znajdują się baraki. Tam też we wtorek spotka się zespół ds. upamiętnień powołany przez wojewodę dolnośląskiego – poinformował rzecznik wrocławskiego oddziału IPN Adam Pacześniak.

Celem spotkania będzie ustalenie szczegółów oraz zakresu prac porządkowych i archeologiczno-poszukiwawczych związanych z lokalizacją obozu oraz fundamentów budynków czy ustaleniem miejsc pochówki więźniów.

- przekazał rzecznik.

W kolejnych krokach oczyszczony zostanie teren byłego obozu i rozpoczną się wykopaliska. Prace mają na celu godne upamiętnienie ofiar obozu Burgweide i przeprowadzenie ewentualnych ekshumacji – podkreślił Pacześniak.

Jak wskazuje IPN, Arbeitslager Burgweide był największym obozem przejściowym oraz obozem pracy przymusowej w Breslau (Wrocław) w latach 1940–1945. Znajdował się na terenie dzisiejszego osiedla Sołtysowice, między ulicą Sołtysowicką (Dorpaterstrasse) i aleją Poprzeczną (Quer-Allee). Przebywało w nim od 4 do 10 tys. (a niektóre źródła mówią nawet o 12 tysiącach) więźniów różnej narodowości. Najliczniejszą grupę stanowili Polacy; ale byli także m.in. Ukraińcy, Czesi, Rosjanie, Francuzi, obywatele Jugosławii. Pracowali głównie w cukrowni (wyburzonej w 2009 r.), która przylegała do terenu obozu.