Ponieważ Francja nie spodziewa się zbyt wielu zagranicznych turystów w najbliższych miesiącach, to zwykle tłumnie oblegany Luwr, który zostanie ponownie otwarty 6 lipca, będzie teraz dość spokojnym miejscem.

Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia tego słynnego muzeum. Będą się w nim znajdowały dozowniki żelu dezynfekującego, system jednokierunkowy, turyści będą mieli obowiązek noszenia masek, zachowywania dystansu, a także działał będzie system rezerwacji.

Menedżerowie Luwru spodziewają się, że muzeum odwiedzi zaledwie jedna piąta liczby zazwyczaj przyjmowanych turystów.

Przed wybuchem epidemii, w sezonie letnim Luwr odwiedzało co miesiąc około miliona osób. Trzy czwarte z nich to turyści zagraniczni.

Wielu odwiedzających zaczynało od słynnego obrazu Leonarda da Vinci „Mona Lisa”, przez co w tym miejscu tworzył się tłum.

Dyrektor muzeum powiedział, że zamknięcie kosztowało około 40 milionów euro (45 milionów dolarów) utraconych przychodów z kas biletowych.