Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej podał, że wszystkie lokale wyborcze w stałych obwodach głosowania zostały otwarte o godz. 7 bez zakłóceń.

Poinformował też o incydencie, do którego doszło w Toruniu w Obwodowej Komisji Wyborczej numer 100. Jej przewodniczący "podjął wykonywanie czynności wyborczych w stanie nietrzeźwości".

"Wezwano policję, wykluczono go ze składu komisji, następnie dokonano wyboru nowego przewodniczącego"

- dodał Marciniak.

"To zdarzenie nie miało wpływu na rozpoczęcie głosowania, ani na jego prawidłowy przebieg" - wskazał szef PKW.