Jak poinformował Konrad Sawiński ze starostwa powiatowego w Jarosławiu, które zarządza jarosławskim muzeum, w związku z pracami przy nowej aranżacji wnętrz pałacowych, do zwiedzania dla publiczności zostaną udostępnione dwie sale ekspozycyjne: sala słonecznikowa oraz rotunda. Pozostałe pomieszczenia są czasowo wyłączone ze zwiedzania. Rotunda to reprezentacyjna sala pałacu. Salę zdobią oryginalne, pochodzące z pałacu, empirowe meble salonowe, włoskie marmurowe rzeźby, a także inne elementy nawiązujące do pierwotnego wyposażenia tej sali.

Sklepienie i ściany pokrywa bogata sztukateria projektu Christiana Piotra Aignera, wykonana w warsztacie Baumanów. Uwagę zwraca również jedyny ocalały, odnowiony parkiet, wykonany z kilku gatunków drewna: czeczotka, brzoza, jawor, śliwa i cis. Na ścianach widoczne portrety pierwszych właścicieli zarzeckiej rezydencji: Magdaleny i Ignacego Morskich.

– wyliczał Sawiński.

Ekspozycja zostanie rozbudowana i wzbogacona o nowe, nieprezentowane wcześniej obiekty z pierwotnego wyposażenia pałacu oraz udostępniona w całości dla zwiedzających. Wśród nowych eksponatów będą m.in. oryginalne grafiki z teki Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej, pierwszej właścicielki pałacu, autorki pierwszej aranżacji jego wnętrz. Hrabina stworzyła, według własnego pomysłu, wiejską rezydencję w Zarzeczu, która w pierwszej połowie XIX wieku była uważana za jedno z najpiękniejszych założeń parkowo-pałacowych w monarchii habsburskiej. Park do dziś otacza posiadłość.