28 czerwca 1956 r. robotnicy Zakładów Cegielskiego, wówczas Zakładów im. Stalina, podjęli strajk generalny i zorganizowali demonstrację uliczną, krwawo stłumioną przez milicję i wojsko. Życie straciło wówczas, według ustaleń śledztwa, 58 osób.

We wrześniu 1991 r. postępowanie w sprawie tych zdarzeń wszczęła ówczesna Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Zawieszono je w 1999 r. w związku z likwidacją tej instytucji. Wznowiono je w listopadzie 2000 r. po utworzeniu Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu. Z uwagi na wielowątkowość, stopień skomplikowania i charakter sprawy, a także liczbę pokrzywdzonych nie sposób określić terminu jego zakończenia.

Przedmiotem śledztwa są przestępcze czyny funkcjonariuszy państwa komunistycznego, sprowadzające się m.in. do pozbawienia życia wielu osób, spowodowania obrażeń ciała, bezprawnych pozbawień wolności i znęcania się nad zatrzymanymi uczestnikami Czerwca – podczas i w związku ze zdarzeniami z 28 i 29 czerwca 1956 r. w Poznaniu.

W komunikacie o przebiegu i stanie śledztwa Komisja przypomniała, że choć zdarzenia trwały zasadniczo dwa dni, to "krzyżowały się w nich losy kilkudziesięciu tysięcy ludzi". Czyny polegające na przestępczym traktowaniu zatrzymanych, aresztowanych czy też przesłuchiwanych popełniano jeszcze długo po 28 czerwca 1956 r.

Nawet bardzo ostrożne wnioski wynikłe z zebranego materiału obligują do przyjęcia, że liczbę osób pokrzywdzonych w rozumieniu Kodeksu postępowania karnego (zabici, ranni, zatrzymani, aresztowani, osoby, które bito i nad którymi znęcano się po zatrzymaniu i w trakcie przesłuchań) szacować należy na co najmniej 1137. W toku postępowania przyjęto, że w trakcie Czerwca '56 oraz w związku z doznanymi wtedy obrażeniami straciło życie 58 osób. Na tę liczbę składa się 50 osób cywilnych, żołnierz KBW, podchorąży Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych, żołnierz służby czynnej i żołnierz zawodowy oraz trzech funkcjonariuszy UB i milicjant. Łącznie zbadano ponad 90 przypadków śmierci, które mogły mieć coś wspólnego z wydarzeniami Czerwca '56. Cały czas badane są przypadki nieznanych ofiar.

Do tej pory przesłuchano niespełna 1,5 tys. osób. Akta główne sprawy liczą ponad 200 tomów, a ich integralną częścią są 73 załączniki w postaci m.in. dokumentów archiwalnych i filmów na nośnikach VHS, CD i DVD.

W komunikacie przypomniano, że w postępowaniu szczególny nacisk położono na badanie okoliczności śmierci Romana Strzałkowskiego. 13-letni chłopiec był najmłodszą ofiarą śmiertelną Poznańskiego Czerwca.

W komunikacie podkreślono, że prowadzone śledztwo jest trudne i napotyka na liczne przeszkody.