Jak mówi rzecznik lubuskiej policji Marcin Maludy, służba w policji to jedna z alternatyw dalszej drogi zawodowej dla młodych ludzi. Oczywiście trzeba mieć pewne predyspozycje, ale wiele umiejętności można nabyć podczas szkoleń i kursów organizowanych dla przyszłych policjantów oraz samej służby – zaznaczył.

„Praca w policji gwarantuje stabilną sytuację finansową, szansę awansu i możliwość realizowania własnych pasji dla dobra swojego kraju i jego obywateli”

– powiedział rzecznik.

Lubuska policja, nie licząc przerwy spowodowanej pandemią, cały czas szuka chętnych do służby. Czeka zarówno na młodych ludzi, którzy dopiero szukają kierunku rozwoju kariery zawodowej, jak i dojrzałych osób, które chciałby podjąć się tego wyzwania. Przy naborze nie ma górnych limitów wieku. Oczywiście trzeba być sprawnym fizycznie i zdrowym.

Młody policjant (w wieku do 26 lat) po podstawowym szkoleniu, z uwzględnieniem ulgi podatkowej i innych dodatków może liczyć na wynagrodzenie w wysokości ok. 4 tys. zł netto. Przed nim jest także otwarta droga do podnoszenia swoich umiejętności i awansu zawodowego, a ten przekłada się wzrost płacy.

Policja oferuje służbę m.in. w prewencji, pionach kryminalnym i dochodzeniowo-śledczym, ruchu drogowym czy pododdziałach antyterrorystycznych. Szuka też kandydatów na techników kryminalistyki, psychologów czy przewodników psów oraz specjalistów do zwalczania przestępczości gospodarczej, narkotykowej, cybernetycznej i korupcyjnej.

Lubuski garnizon liczy ponad 2,6 tys. policjantów. W minionym roku zasiliło go 130 kolejnych funkcjonariuszy. To jednak nadal nie pokrywa potrzeb kadrowych. Obecnie we wszystkich jednostkach lubuskiej policji jest ponad 300 wakatów.

Informacje na temat naboru można znaleźć m.in. na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., bądź też kontaktując się z jej Zespołem ds. Doboru Wydziału Kadr. Można tez zasięgnąć informacji w komendach miejskich i powiatowych.