Konferencja Episkopatu Włoch zawiadomiła o tej zmianie przekazując odpowiedź, jaką otrzymała od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Biskupi zapytali MSW o to, czy nadal młoda para musi mieć podczas ceremonii maseczki.

Komitet naukowy doradzający rządowi w sprawie kroków walki z koronawirusem odpowiedział: "Ponieważ państwa młodych nie można oczywiście uznać za osoby sobie obce, mogą nie nosić maseczek". Jednocześnie zalecono, aby dalej mieli je księża i by przestrzegali dystansu co najmniej jednego metra.

Eksperci z komitetu naukowego podkreślili ponadto, że to zalecenie można rozszerzyć na śluby cywilne oraz ceremonie w obrządkach innych wyznań i religii.

Również na mocy rozporządzenia Episkopatu Włoch od soboty zniesiony jest obowiązek noszenia przez księży jednorazowych rękawiczek podczas udzielania komunii.

Komitet naukowy poproszony przez biskupów o uchylenie tego nakazu zaznaczył zarazem, że kapłan musi skrupulatnie zdezynfekować ręce. To samo sugeruje się też wiernym.

Według naukowców niewłaściwe użycie rękawiczek może wręcz dać "fałszywe poczucie bezpieczeństwa".

W mocy pozostaje rekomendacja ekspertów, by unikać przyjmowania komunii bezpośrednio do ust.