Ta znana działaczka społeczna, polityk, działaczka ruchu oporu przeciwko III Rzeszy, została skazana przez Niemców w czasie wojny na pięć lat więzienia, z którego uwolnili ją Amerykanie. Horakova w chwili przejęcia przez komunistów pełni władzy w Czechosłowacji w lutym 1948 roku była posłanką Czeskiej Partii Narodowo-Socjalistycznej - jednego z trzech czeskich niekomunistycznych ugrupowań politycznych, które mogły po wojnie wznowić legalną działalność. Skazano ją na śmierć pod sfingowanymi zarzutami o rzekome szpiegostwo i zdradę państwa, a egzekucję wykonano mimo próśb o ułaskawienie, z jakimi występowały osobistości z całego świata, w tym Albert Einstein. Sąd określił ją jako "zdrajczynię czechosłowackiego ludu".Do dziś nie wiadomo, gdzie spoczęły jej szczątki. Horakova traktowana jest nie tylko jako jedna z ofiar komunistycznego reżimu, ale także jako symbol oporu i sprzeciwu wobec totalitarnych rządów komunistów.