W 17. dorocznym raporcie, ogłoszonym przez sekretariat do spraw ochrony dzieci i młodzieży w amerykańskim Episkopacie, wyjaśniono, że przypadki nadużyć seksualnych zgłosiło 4220 osób dorosłych i 37 nieletnich.

Poinformowano, że w 2019 roku diecezje w Stanach Zjednoczonych udzieliły pomocy i wsparcia psychologicznego 1138 ofiarom pedofilii oraz ich rodzinom. Oprócz tego w dalszym ciągu pomoc taką otrzymuje 1851 wykorzystywanych i ich bliscy, którzy przypadki te zgłosili w latach wcześniejszych.

W raporcie podany został też wynik wizytacji w 64 diecezjach i kontroli danych ze 130 następnych na temat wprowadzania w życie kroków w walce z nadużyciami i zasad zapobiegania. Inspekcje te wykazały, że tylko trzy diecezje nie w pełni zrealizowały te postanowienia.

Sekretariat konferencji biskupów ogłosił ponadto, że ponad 2,6 mln osób dorosłych i 3,6 mln nieletnich przeszkolono w instytucjach Kościoła w USA, jak zidentyfikować znaki ostrzegawcze wskazujące na nadużycia i jak je zgłaszać.