Sąd Najwyższy opublikował dziś oświadczenie o stanie majątkowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

- Osobiście zwróciłem się do Sądu Najwyższego o zdjęcie klauzuli tajności i ujawnienie mojego oświadczenia majątkowego. Są klauzule i procedury ale ja osobiście nie mam nic do ukrycia. Spłacamy z Agatą kredyt, jak prawie każde małżeństwo

- napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. 

Andrzej Duda jest współwłaścicielem (wraz z małżonką) mieszkania o powierzchni 79,4 metrów kwadratowych. Posiada działkę niezabudowaną o powierzchni 325 metrów kwadratowych, lokal mieszkalny o powierzchni 132,68 metrów kwadratowych wraz z garażem o powierzchni 19,42 metrów kwadratowych z udziałem w działce o powierzchni 0,10 hektara.

Prezydent zgromadził około 120 tysięcy złotych oraz około 30,5 tysiąca euro oszczędności na rachunkach bankowych. W rubryce "papiery wartościowe" wpisano akcje Skotan SA - 446 akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, polisy ubezpieczeniowe III filar na kwoty: ok 60 tysięcy złotych i ok. 28 tysięcy złotych. 

Wśród zobowiązań pieniężnych znalazły się: rachunek karty kredytowej na kwotę limitu do 20 tysięcy złotych (brak zadłużenia) oraz kredyt hipoteczny na kwotę 407 tysięcy złotych na zakup lokalu mieszkalnego. 

W 2019 roku Andrzej Duda zarobił 243 041,43 złotych w ramach uposażenia prezydenta RP.