Administrator apostolski sede plena kieruje diecezją "w okresie poważnej, lecz w założeniu tymczasowej, przeszkody w sprawowaniu urzędu przez ordynariusza"

Definiuje to również kanon 412 Kodeksu prawa kanonicznego:

"Uważa się, że stolica biskupia ma przeszkodę w działaniu, jeżeli biskup diecezjalny na skutek uwięzienia, usunięcia, wygnania lub niezdatności, jest całkowicie pozbawiony możności wypełniania pasterskiej posługi w diecezji, nie mogąc nawet listownie porozumiewać się z diecezjanami".

Papież może jednak w każdej chwili ustanowić na danej stolicy biskupiej administratora apostolskiego, wybranego przez siebie. Powinien go następnie odwołać z chwilą powrotu do obowiązków dotychczasowego biskupa.

Ordynariuszem diecezji kaliskiej jest bp Edward Janiak. 

We wtorek media poinformowały, że 2 czerwca bp Edward Janiak został przewieziony karetką na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Kaliszu, gdzie okazało się, że miał 3,44 promila alkoholu we krwi. Episkopat powiedział, że czeka na potwierdzenie medialnych doniesień, jednak "opisywana sytuacja nigdy nie powinna się wydarzyć".

Z kolei magazyn "Więź" w poniedziałek podał, że w lutym 2018 r. do warszawskiej nuncjatury trafiła obszerna skarga na działania biskupa Janiaka. "Rektor kaliskiego seminarium duchownego postawił biskupowi zarzuty tolerowania wśród księży wykorzystywania seksualnego osób małoletnich i aktywnego homoseksualizmu. Reakcji z Watykanu brak do dzisiaj" - czytamy w artykule.

W maju br. w filmie braci Sekielskich "Zabawa w chowanego" pojawiło się oskarżenie pod adresem biskupa Janiaka. Zarzucono mu tuszowanie czynów pedofilskich.

2 czerwca w komunikacie archidiecezja poznańska poinformowała, że "w następstwie formalnego zgłoszenia przekazanego do Stolicy Apostolskiej w dniach 18 i 20 maja 2020 r. Kongregacja ds. biskupów, w oparciu o motu proprio Ojca Świętego Franciszka >>Vos estis lux mundi<< (art. 10 §1), pismem z dnia 26 maja 2020 roku upoważniła arcybiskupa metropolitę poznańskiego do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego w sprawie zasygnalizowanych zaniedbań biskupa kaliskiego w prowadzeniu spraw o nadużycia seksualne na szkodę osób małoletnich ze strony niektórych duchownych".