Trwająca od lutego epidemia Covid-19 w Hiszpanii pogorszyła warunki życia seniorów w tym kraju. Nie tylko są oni grupą wiekową o największej liczbie zgonów podczas epidemii koronawirusa, ale też częściej padają ofiarą przemocy fizycznej lub psychologicznej.

Z opublikowanych w niedzielę szacunków telewizji TVE wynika, że wśród ponad 28 tys. potwierdzonych przez ministerstwo zdrowia ofiar koronawirusa aż 19,5 tys. stanowią osoby w wieku emerytalnym mieszkające w domach spokojnej starości.

Hiszpańska stacja publiczna na podstawie danych władz wspólnot autonomicznych oszacowała, że dotychczas zgony spowodowane Covid-19 potwierdzono już w blisko 5,5 tys. domów seniora. Najwięcej z tych placówek znajduje się na terenie aglomeracji Madrytu oraz w Katalonii.

W tym ostatnim regionie w okresie epidemii zanotowano też drastyczny wzrost zgłoszeń w sprawie fizycznego lub psychologicznego znęcania się nad osobami w wieku emerytalnym. Praktyki te występują najczęściej w domach rodzinnych ofiar.

“Na terenie prowincji Barcelony od czasu wejścia w życie przepisów o izolacji w związku z epidemią koronawirusa liczba przypadków agresji wobec seniorów podwoiła się”

- odnotował dziennik “El Mundo”.

Gazeta wskazała, że najczęściej ofiarą jest kobieta w wieku od 80 do 84 lat, a jej prześladowcą - syn.

“Zazwyczaj znęcanie się ma podłoże psychologiczne, finansowe lub wynika z zaniedbań wobec osoby starszej”

- odnotowała wydawana w Madrycie gazeta.

Z danych władz prowincji Barcelona wynika, że o ile pomiędzy styczniem a marcem notowano tam łącznie około 52 przypadków znęcania się nad osobą starszą, to tylko w kwietniu, czyli miesiącu przymusowej izolacji z powodu epidemii, potwierdzono aż 112 takich zdarzeń.