Jak zagłosować korespondencyjnie? Przedstawiamy poradnik "krok po kroku"

Najpóźniej we wtorek wyborcy otrzymają pakiety wyborcze do głosowania korespondencyjnego. Do piątku będą mieli czas na wrzucenie koperty zwrotnej do nadawczej skrzynki Poczty Polskiej lub dostarczenie jej do urzędu gminy. Kopertę zwrotną można też dostarczyć do lokalu wyborczego w dniu głosowania.

Filip Blazejowski / Gazeta Polska

Na zgłoszenie chęci głosowania korespondencyjnego mają jeszcze szanse wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Jak wynika z kalendarza wyborczego pozostali wyborcy, którzy zgłosili chęć głosowania korespondencyjnego w kraju, na co był czas do 16 czerwca, mają otrzymać pakiet wyborczy nie później niż do wtorku 23 czerwca 2020 r.

Urząd gminy prześle pakiet wyborczy za pośrednictwem Poczty Polskiej. W przypadku braku skrzynki pocztowej albo w przypadku, gdy skrzynka pocztowa uniemożliwia doręczenie pakietu wyborczego, wystawione zostanie zawiadomienie o możliwości odbioru pakietu wyborczego we właściwej dla danego adresu placówce pocztowej. Zawiadomienie pozostawione zostanie w drzwiach mieszkania wyborcy. Wyborca może odebrać pakiet wyborczy w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia pozostawienia zawiadomienia. Pakiet wyborczy może być również doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu gminy.

Co zrobić z pakietem?

  1. Wyborca głosujący korespondencyjnie oddaje głos na karcie do głosowania
  2. Umieszcza kartę w kopercie z napisem "Koperta na kartę do głosowania" i zakleja tę kopertę
  3. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania wyborca wkłada do koperty zwrotnej.
  4. Na kopercie zwrotnej umieszczony musi być adres i numer właściwej obwodowej komisji wyborczej.
  5. Do koperty zwrotnej wyborca wkłada także oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu, gdzie umieszczone muszą być dane wyborcy: imię i nazwisko, numer PESEL, własnoręczny podpis.

Kopertę zwrotną należy zakleić i najpóźniej w piątek 26 czerwca: wrzucić do znajdującej się na terenie gminy, w której zlokalizowana jest obwodowa komisja wyborcza właściwa dla danego wyborcy, nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej lub dostarczyć kopertę zwrotną do właściwego urzędu gminy (w godzinach pracy urzędu) osobiście albo za pośrednictwem innej osoby.

Wyborca może także w dniu wyborów, do czasu zakończenia głosowania, osobiście lub za pośrednictwem innej osoby dostarczyć kopertę zwrotną do obwodowej komisji wyborczej w obwodzie głosowania, w którym jest wpisany do spisu wyborców.

Co z osobami na kwarantannie?

Do wtorku 23 czerwca wyborcy podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych mogą jeszcze zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich. Tacy wyborcy otrzymają pakiety wyborcze najpóźniej w piątek 26 czerwca.

Jeśli obowiązek kwarantanny zostanie nałożony na wyborców na kilka dni przed wyborami, będą mogli zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego do piątku 26 czerwca. W takim przypadku pracownicy Poczty Polskiej - przy zachowaniu środków ochrony osobistej - dostarczą pakiet wyborczy, a wyborca będzie miał możliwość zagłosowania od razu. Jak mówił rzecznik PKW, pocztowcy poczekają na oddanie głosu kilka minut, a pakiet zwrotny zostanie wrzucony do tzw. mobilnej skrzynki nadawczej.

Zgodnie z decyzją Państwowej Komisji Wyborczej, podjętą po rekomendacji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, w dwóch gminach: Baranów (woj. wielkopolskie) i Marklowice (woj. śląskie) w wyborach prezydenckich odbędzie się wyłącznie głosowanie korespondencyjne. Mieszkańcy tych gmin mają czas do środy 24 czerwca na zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

#wybory korespondencyjne #wybory prezydenckie

tm
Wczytuję ocenę...
Wczytuję komentarze...Zobacz więcej
Niezależna TOP 10
Wideo