Honorowe obywatelstwo stolicy to wyraz najwyższego uznania dla zasług oraz wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. Do tej pory taki tytuł przyznano 88 osobom. Podczas czwartkowej sesji Rady Miasta radni przegłosowali uchwałę w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa m.st. Warszawy kolejnym wyróżnionym: Oldze Tokarczuk, Władysławowi Findeisenowi, Wojciechowi Noszczykowi, Andrzejowi Rottermundowi i Wiesławowi Janowi Wysockiemu.

Godność Honorowego Obywatela m.st. Warszawy nadaje się uchwałą Rady Miasta, po wpłynięciu prawidłowych wniosków wraz z określeniem zasług uzasadniających wyróżnienie kandydatów.

Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za rok 2018. Jest autorką powieści takich jak "Prawiek i inne czasy", "Dom dzienny, dom nocny", "Bieguni", "Prowadź swój pług przez kości umarłych" oraz "Księgi Jakubowe", a także opowiadań i innych tekstów literackich. Jej książki zostały przetłumaczone na ponad trzydzieści języków i były wielokrotnie nagradzane, doczekały się też adaptacji teatralnych i filmowych.

Prof. Władysław Findeisen w czasie II wojny światowej był członkiem Armii Krajowej i brał udział w Powstaniu Warszawskim. Swoje życie zawodowe związał z Politechniką Warszawską, przechodząc wszystkie szczeble kariery naukowej do profesury. W 1981 roku został wybrany na rektora Politechniki Warszawskiej. W latach 1986-90 był przewodniczącym Prymasowskiej Rady Społecznej, a w latach 1988-90 członkiem Komitetu Obywatelskiej przy Lechu Wałęsie. W 1989 roku przewodniczył obradom Okrągłego Stołu ze strony solidarnościowo-opozycyjnej. W latach 1989-93 był senatorem.

Prof. Wojciech Noszczyk to naukowiec, profesor nauk medycznych, chirurg. W latach 1990-1999 był Konsultantem Krajowym w dziedzinie chirurgii naczyniowej, a w 2000-2001 r. pełnił funkcję Specjalisty Krajowego w chirurgii naczyniowej. Za swoje najważniejsze osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej uważa m.in. opracowanie w latach 1966-1975 oryginalnej metody wytwarzania polskich protez naczyniowych i następnie uszczelniania ich ścian. Przeprowadził ponad 10 tysięcy operacji.

Prof. Andrzej Rottermund jest historykiem sztuki, profesorem nauk humanistycznych oraz muzeologiem. W latach 1990-1996 był przewodniczącym Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów, w latach 1991-2015 - dyrektorem Zamku Królewskiego w Warszawie. W 1990 roku otrzymał tytuł naukowy profesora. Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu historii sztuki i muzealnictwa. Pełni funkcję przewodniczącego Polskiego Komitetu ds. UNESCO.

Prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki to historyk, działacz społeczny, polonista oraz nauczyciel akademicki. Był związany ze środowiskami opozycji, m.in. z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Konfederacją Polski Niepodległej, Klubem Politycznym Wolność i Solidarność, Klubami Służby Niepodległości, Stowarzyszeniem Opieki nad Więźniami "Patronat". W 2010 r. Klub Jagielloński Św. Kazimierza w USA zaliczył go do prestiżowego grona 10 historyków Niepodległej Polski, najbardziej wyróżniających się w ciągu ostatnich 20 lat spośród tych zajmujących się dziejami najnowszymi.

Tytuły Honorowego Obywatela Miasta Stołecznego Warszawa są przyznawane na uroczystej sesji w Zamku Królewskim, która tradycyjnie odbywa się pod koniec lipca. Wyróżnieni odbierają wtedy z rąk przewodniczącego Rady Miasta oraz prezydenta miasta specjalny medal, dyplom i legitymację.

Jak informuje warszawski ratusz, ze względu na pandemię koronawirusa zwołanie uroczystej sesji na razie nie jest możliwe.