Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od 2017 r. prowadzi szeroko zakrojony projekt remontów ocalałych grobów wojennych z okresu walk 1919-1920, znajdujących się poza wschodnią granicą Rzeczypospolitej Polskiej. Prace finansowane są z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz poprzez Program Ministra „Miejsca pamięci narodowej za granicą”. W 2019 r. remonty przeprowadzono na 14 cmentarzach i kwaterach wojennych na Białorusi – w miejscowościach: Brześć-Adamkowo, Dokszyce, Duniłowicze, Jazno, Głębokie, Kobryń, Królewszczyzna, Krzywicze, Kurzeniec, Nowy Świerżeń, Podświle, Użanka, Wołkołata, Zadoroże, w 3 miejscach pamięci na Litwie – w Mejszagole i Wilnie (cmentarz Nowa Rossa i cmentarz na Zakrecie) oraz 9 miejscach pamięci w Łatgalii na Łotwie – w miejscowościach: Józefów, Krasław, Ławkiesy (dwa obiekty), Łociki, Peski, Putramiszki, Warnowice oraz przy drodze w okolicy Derwaniszek. 

W bieżącym roku remonty są kontynuowane na 12 cmentarzach i kwaterach na Białorusi (Brzozówka, Dołhinów, Grodno, Holszany, Kobryń – druga kwatera, Lida, Miadzioł, Nieśwież, Oszmiana, Słonim, Stołpce i Worniany), na Litwie w Wilnie (cmentarz na Zakrecie – dokończenie prac rozpoczętych w 2019 r.) oraz w 4 miejscowościach na Łotwie (Bukmujża, Dyneburg, Jankiszki i Wyżki).