"My – Kresowianie, rozsiani po całym świecie potomkowie obrońców kresowych stanic przed systemami autorytarnymi gardzącymi naszą wiarą i wartościami, dziś - w obliczu kolejnej historycznej próby przed jaką staje nasz naród, zgodnie opowiadamy się za kontynuacją prezydentury Andrzeja Dudy"

– napisano w oświadczeniu, podpisanym przez liderów stowarzyszeń i organizacji kresowych.

Wskazali oni, że czynią to "w poczuciu potrzeby wyjątkowego zjednoczenia sił", niezależnie od miejsca, w którym dzisiaj przyszło im żyć: nadal na Kresach Wschodnich, w wolnej Ojczyźnie czy też w nowych ojczyznach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, krajach Ameryki Południowej i Europy.

"Nasze wspólne korzenie, wspólny los i doświadczenia każą nam stanowczo stanąć po stronie dobra i prawdy w tych decydujących o przyszłości Polski wyborach. Nie możemy być obojętni w tej historycznej chwili! W imieniu organizacji kresowych – ponownie - tak jak to miało miejsce w 2015 r. - udzielamy poparcia kandydatowi, który jest dla nas oczywistym gwarantem kontynuacji prezydentury upodmiotawiania Polaków we własnym państwie, budowania silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej i dalszego pieczołowitego pielęgnowania naszych wartości i tradycji"

– ocenili Kresowianie.

"Rozwaga i solidarność, którymi kieruje się w swoim postępowaniu Andrzej Duda, wielka troska o bezpieczny byt polskich rodzin, realizowanie w tym względzie nauki Świętego Jana Pawła II – każą nam, członkom rodzin kresowych, mających swój wymierny udział w prawdziwości stwierdzenia Polska rodziną silna - mobilizować się raz jeszcze w obronie najświętszych dla nas spraw i mieć swój niezaprzeczalny udział w zwycięstwie wyborczym Andrzeja Dudy! Apel o mobilizację kierujemy do wszystkich, dla których dobro Polski i Polaków stanowi największą wartość"

– podsumowali.

List poparcia dla Andrzeja Dudy podpisali:

  • Jan Skalski – prezes Światowego Kongresu Kresowian i przewodniczący Europejskiej Unii Uchodźców i Wypędzonych,
  • Witold Listowski – prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich,
  • Krzysztof Przybylski – wiceprezes Związku Wypędzonych z Kresów Wschodnich II RP,
  • Szczepan Siekierka – prezes Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Ukraińskich Nacjonalistów
  • Józef Sadowski - prezes Stowarzyszenia Dobro Ojczyzny.