Szef MF, pytany przez Polską Agencję Prasową o wpływy podatkowe do budżetu państwa w maju, poinformował, że są one lepsze niż się spodziewano.

Co prawda wpływy z VAT, zgodnie z oczekiwaniami, były niższe, jednak dochody z PIT w maju br. były na zbliżonym poziomie do maja 2019 r. Cieszy informacja o znaczącym wzroście wpływów z podatku CIT w stosunku do kwietnia 2020, ale także do maja 2019. Dochody z CIT w minionym miesiącu były wyższe o 51,4 proc., czyli o 1,3 mld zł w stosunku do maja 2019, natomiast w porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększyły się o ponad 7 proc., tj. 300 mln zł

- powiedział.

PAP zapytał także ministra finansów o szacunkowe wykonanie budżetu w maju. Według szacunkowych danych MF wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2020 roku szacunkowe wykonanie wyniosło: dochody - 129.639,8 mln zł wydatki - 148.522,7 mln zł.

W kwietniu w pełni ujawniły się już skutki gospodarcze ekspansji epidemii COVID-19 i wprowadzonej kwarantanny społecznej. Ograniczenia w przemieszczaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym handlowej obowiązywały już pełny miesiąc. Maj był kolejnym miesiącem kumulacji efektów pandemii

 - ocenił szef MF. Wskazał, iż wynika to nie tylko z efektu niskiej bazy podatkowej poprzednich miesięcy lockdownu, ale również działań osłonowych wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową.

"Mam tu na myśli odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych, w tym przesunięcie terminu rocznego rozliczenia PIT o miesiąc i CIT o dwa miesiące, wprowadzone w odpowiedzi na głosy podatników. Wszystko to przełożyło się na istotne ograniczenie majowych wpływów podatkowych" - powiedział.

Jak poinformował Kościński, według wstępnych szacunków dochody budżetu państwa ogółem w okresie styczeń-maj 2020 r. wyniosły 157,1 mld zł, co stanowi 96 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. Z kolei dochody podatkowe w tym ujęciu sięgnęły 91 proc. wyniku tego samego okresu roku ubiegłego, z czego dochody VAT 91 proc. W ujęciu nominalnym dochody budżetowe za pierwsze pięć miesięcy bieżącego roku były o ok. 5,8 mld zł niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Narastająco, od stycznia do maja, szacowane wydatki budżetowe wyniosły 183 mld zł.

To zrozumiałe, bo państwo zaangażowało dziesiątki miliardów złotych w walkę z COVID-19 i ochronę miejsc pracy. Możemy sobie na to pozwolić, bo dzięki odpowiedzialnej polityce fiskalnej udało nam się sprowadzić dług publiczny w ostatnich latach do ok. 43 proc. PKB. Daje nam to pole do aktywności i kolejnych programów wsparcia

- ocenił.