Naszym ostatecznym celem jest jak najszybsze osiągnięcie porozumienia. Do niego jeszcze daleka droga, więc będziemy musieli ciężko pracować w nadchodzących dniach i tygodniach

 - podkreślił Michel w zaproszeniu na piątkowy szczyt.

Spotkanie to, które będzie kolejnym posiedzeniem w formie wideokonferencji, będzie pierwszą okazją do dyskusji liderów nad opublikowanym 28 maja przez Komisję Europejską pakietem propozycji: projektem wieloletniego budżetu oraz propozycją przeznaczenia 750 mld euro na odbudowę gospodarczą po koronakryzysie.

Przewodniczący Rady Europejskiej studzi oczekiwania co do wyniku najbliższej narady, wskazując, że nie ma co spodziewać się na niej zakończenia prac. "Sądzę, że wszyscy jesteśmy świadomi tego jak złożone są projekty i czasu potrzebnego na ich rozpatrzenie - zaznaczył. - Nasze spotkanie w piątek powinno być kluczowym krokiem w kierunku porozumienia na kolejnym, (już) fizycznym posiedzeniu".

Z listu Michela, który w minionych tygodniach prowadził konsultacje z grupami państw oraz poszczególnymi liderami wynika, że cały czas nie ma zgody co do wielkości oraz czasu trwania różnych elementów planu na rzecz ożywienia gospodarki.