Na konferencji prasowej podkreśliono, że Remote Tower, czyli tzw. wieża zdalna - to technologia umożliwiająca sprawowanie kontroli ruchu lotniczego w danym porcie z innego, oddalonego nawet o kilkaset kilometrów miejsca - z wykorzystaniem zaawansowanych cyfrowych środków transmisji obrazu i dźwięku.

Dzisiaj nowoczesny Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego odwiedził m.in. wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk, wraz z prezesem spółki CPK Mikołajem Wildem oraz prezesem PAŻP Januszem Janiszewskim.

Wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała, który uczestniczył w wydarzeniu w sposób zdalny wskazał, że „wielkie inwestycje zaczynają się od mniejszych kroków”.

Mówił, że „dzisiaj wizja Centralnego Portu Komunikacyjnego powoli staje się faktem".

"Obiekt w Poznaniu to pierwsza z inwestycji PAŻP w infrastrukturę na potrzeby CPK. To także miejsce w którym powstawać będą technologie wykorzystywane na wszystkich lotniskach w Polsce i, mam nadzieję, na świecie”

– podkreślił.

Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego w Poznaniu to trzypoziomowy, samowystarczalny, ekologiczny kompleks zbudowany w miejscu starej wieży radarowej. Umowa na realizację inwestycji została zawarta z firmą Hochtief Polska w maju 2018 roku. Wartość inwestycji wyniosła 91,5 mln zł. Kontrakt został zrealizowany w formule zaprojektuj i wybuduj w czasie 25 miesięcy. Zlecenie objęło zaprojektowanie i budowę nowego OKRL wraz z infrastrukturą techniczną, rozbiórkę istniejących obiektów, adaptację i modernizację wieży o wysokości 24 metrów, realizację drogi dojazdowej i parkingu.